SÀI GÒN LẠC MẤT TÊN

THÁNG BA GÃY SÚNG, THÁNG TƯ BUỒN
NHỚ NGÀY MẤT NƯỚC, NGÀY QUỐC HẬN

SÀI GÒN LẠC MẤT TÊN

Bến nghé ngày xưa, Gia Định thành
Theo thời gian phát triển thành Sài Gòn
Sài Gòn với chợ Bến Thành
với tháp đồng hồ cổ kính
Một thời phồn thịnh
với Mỹ danh Hòn Ngọc Viễn Đông
Niềm hãnh diện của Nam kỳ Lục tỉnh

Từ ngày thành lập nền Cộng Hòa
Sài Gòn chánh thức là THỦ ĐÔ
của nước Việt Nam

Sau cơn khói lửa điêu linh
Giặc dữ tràn vào Thành Phố thân yêu
Tàn phá cướp đoạt tất cả
Người Sài Gòn lớp lâm thân tù tội
Lớp đi đày nơi Kinh Tế Mới
Tài sản giặc đỏ chiếm đoạt

Cả tên Sài Gòn chúng cũng xóa sạch
Thay vào là tên họ Hồ, tội đồ dân tộc
Kể từ ngày ấy, Sài Gòn mất tên
Tên chánh thức không còn
Nhưng trong lòng người dân Miền Nam
Sài Gòn thân thương mãi mãi còn

Một mai ách nạn cọng sản giải trừ
Sài Gòn lấy lại tên và cả tình người
Sài gòn, người Sài Gòn mãi mãi
THƯỜNG CÒN

Nguyễn Nhơn
( Nhân đọc chuyện Thành phố
trong Hồi tưởng )