Đọc Báo Vẹm 415 Ngày 9/3/2015
Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.