NHỮNG LỜI TRAO ĐỔI GIỮA HAI ANH EM QUÂN - CHÍNH VNCH

NHỮNG LỜI TRAO ĐỔI GIỮA HAI ANH EM QUÂN - CHÍNH VNCH
về “ chiến dịch tranh đấu cho Tự do – Dân chủ – Nhân quyền 2015 “(*)

Nguyễn Nhơn:
Nếu LHQ mà can thiệp được, việt cộng làm sao xâm lăng VNCH, xé bỏ Hòa ước Paris 1973 do LHQ bảo trợ?
LHQ nhiều lắm là khuyến cáo. việt cộng có nghe hay không là tùy nơi chúng.
Tự do không cho không biếu không. Phải tranh đấu mới có
Tự do KHÔNG THỂ XIN-CHO
Ai không dám tranh đấu vì Tự do-Dân chủ
Không xứng đáng được hưởng hai giá trị ấy
(Freedom is not free.
Who does not dare to fight for Freedom and Democracy does not deserve both)


Lê Cửu Long
Thân gởi Anh N Nhơn.
Trích: "Tự do KHÔNG THỂ XIN - CHO
Ai không dám tranh đấu vì Tự do - Dân chủ
Không xứng đáng được hưởng hai giá trị ấy ".
Muốn có Tự do, Dân chủ và VN không bị mất nước, Dân tộc VN không bị làm nô lệ, chỉ có 1 con đường duy nhất:
- Với 1 lực lượng dân chúng đông đảo, bằng phương pháp BBĐ hoặc BĐ xuống đường đấu tranh trực diện với tà quyền cs.
Có thế và chỉ có thế, vì lịch sử Thế giới, chưa có 1 chế độ độc tài nào sụp đổ vì chữ ký và Thỉnh nguyện thư. Tôi rất thông cảm cho các Hội đoàn và cá nhân đứng ra tổ chức lấy chữ ký (dẫu họ thừa biết sẽ không có kết quả), vì với SỨC Ì của Dân tộc VN hiện nay, họ không còn cách nào khác. Vì tôi sống tại VN, đã nghe tận tai, thấy tận mắt, nên tôi nói thẳng, nói thật (Ai chửi, tôi nghe).
SỨC Ì của Dân tộc VN hiện nay nặng ngang ngửa với quả địa cầu. Một nhà Vật Lý đã nói: " Ai cho tôi điểm tựa, tôi sẽ bẩy quả địa cầu ".
Để các bạn dễ hình dung những khó khăn của những người đấu tranh chống cọng hiện nay, đang sống tại VN, tôi có 1 ví dụ:
- Các bạn yêu cầu đầu bếp phải nấu 1 bữa cơm ngon, đúng nghĩa, nhưng đầu bếp trút hết gạo trong hủ ra (hủ rất to) đếm tới, đếm lui khoảng 100 hạt gạo (tượng trưng cho tất cả những người Thật sự Yêu nước hiện nay). Cho nên, 1 đầu bếp có giỏi, kinh nghiệm cỡ nào, cũng bó tay.
Bằng chứng rõ nhất là ngày 8/3 vừa qua, tại SG có cuộc biểu tình chống chệt xâm lược, có đúng 5 (năm) chị từ các Tỉnh về tham dự. Tôi nói trước (mà nói trước là dễ bị chửi):
- Sáng ngày 5/7/2020, VN chính thức mất nước, Dân tộc VN làm nô lệ, nhưng đàn ông, thanh niên VN trên cả nước vẫn ăn nhậu " vô tư " đến gần khuya ngày 4/7.
Cho nên, với những câu tôi trích trong bài của Anh N Nhơn, VN bị mất nước, Dân VN làm nô lệ là điều KHÔNG TRÁNH KHỎI. Thân. LCL.

Nguyễn Nhơn
Ông lính tác chiến Cửu Long thân,
Trước 11 cuộc biểu tình chống tàu xâm lăng ngày 5 tháng 6 năm 2011, tôi còn bi quan hơn anh.
Nhưng khi nhìn vào hình ảnh từ 5 đến 7 ngàn đồng bào Miền Nam thân thương, kéo nhau rồng rắn, đầu từ chợ Bến Thành mà đuôi còn mãi tận Nhà Thờ Đức Bà, tôi gọi ngày 5 tháng 6 ấy là ngày LỊCH SỬ DÂN TỘC.
Tôi tin tưởng mãnh liệt vào dòng máu bất khuất của giống nòi Lạc Việt " Văn minh Lúa nước - Bốn ngàn năm văn hiến ".
Tôi có đủ lý do để tin vào " dòng máu Lạc Việt kiên cường,
Tôi có đủ lý do để tin vào " Khí thiêng - Hồn thiêng Sông Núi Việt của Tổ tiên,”
BỞI VÌ ANH EM CHÚNG TA, QUÂN - DÂN - CÁN - CHÁNH VNCH, DÙ BỊ ĐỌA ĐÀY LĂNG NHỤC CÁCH NÀO VẪN KIÊN TRÌ GIỮ DẠ SẮC SON, VỮNG NIỀM TIN VÀO CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA - DÂN TỘC VÀ TRẢI DÀI NHIỀU NĂM THÁNG TÙ ĐÀY GIAN KHỔ " VẪN SỐNG CÒN " VÀ TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU.
Bình Ngô Đại cáo viết:
" Vận nước có lúc thịnh, lúc suy
Song hào kiệt thời nào cũng có
Kiền khôn hết bỉ rồi lại thái
Nền vạn thế xây nên vững chắc
Thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu "
Ngày ấy một mai rồi sẽ tới
Còn sống còn chiến đấu
Vivre, c'est combattre
Hãy dũng mãnh can trường
Theo truyền thống NHẢY DÙ - CỐ GẮNG

Nguyễn Nhơn

(*) Chiến dịch lấy chữ ký gởi Thỉnh nguyện thư lên LHQ và các Định chế Quốc tế về Tự do – Dân chủ – Nhân quyền do các “ Tổ chức Xã hội Dân sự “ trong nước phát động.