NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN LÀ AI?

Trích: " Trước hết xin cám ơn anh Chu Tất Tiến và Thoại Liên cùng nhiều thân hữu, và những đồng hương Người Việt Nam Không Cộng Sản ( ngưng trích )
Người Việt Nam " không cộng sản " là ai?
Người Miền Nam ăn cơm Quốc gia/VNCH
Mà hổng dám ngạo nghễ tự xưng là:
NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
Đúng là bọn gian tà hèn nhát
Dấu gốc tích Quốc gia để lân la với gian tà cộng sản
" Hợp tác với cộng sản để chống tàu khựa "?!
Thì một là bất trí hai là lưu manh
Nhắm mắt không chịu nhìn ra sự thật
Ngày nay ai cũng biết việt cộng là :
Bọn gian tà bán nước cầu vinh
như lời Việt gian Lê Duẫn nói:
" Ta đánh đây là đánh cho Liên xô - Trung quốc "
Mà khẩu hiệu hiện khắc trên cổng nhà mồ của nó


NGHỆ THUẬT CHỬI
Chửi văn hoa hay thô tục vẫn là...chửi
Chửi dẽo đeo như chửi "mất gà" cũng là nghệ thuật
Vấn đề là " người bị chửi " có đáng bị chửi không?
Và nhất là " người chửi " có tư cách xứng đáng không?
Nếu hai điều kiện trên hội đủ
Thì dù chửi thanh hay chửi tục vẫn xác đáng
Hồ tặc sát nhơn 1 triệu 700 ngàn nhân mạng
Không đáng văng tục " đù má " à?
Có những anh hàng hai, cửa giữa, tư cách chẳng ra chi
Ưa lên mặt dạy thiên hạ " đạo đức bà tú để "
Dù tru tắt tiếng cũng giống chó sủa lỗ không
" Mặc chó cứ sủa, đoàn lữ hành tiến bước "
Đây là câu tục ngữ Á rập chớ hổng phải câu chửi

VÌ SAO MÀ...CHỬI

Không ai ở không đi vạch lá tìm sâu
Bắt tì, bắt vết người thượng xứ Lá Phong
Về cái dzụ chết bầm “ Journey to Freedom “
Người ta cũng không dư hơi sức đâu mà...chửi
Những người Quốc gia tử tể chỉ lên tiếng
Tố cáo trước công luận mưu toan bắt tay với việt cộng
Của nhóm Đại Việt “ Thỏa hiệp “ Ngô Thanh Hải
Chủ trương “ Đứng với việt cộng chống tàu cộng “
Như lời nói của “ cố vấn “ Lê Phát Minh
có ghi tape trong Đại hội Đờ vờ Paris 2012
Và nhất là thượng hải đi đêm, bắt tay bắt chưn
Với trùm ngoại giao việt cộng Nguyễn Thanh Sơn
Rõ ràng là Quốc gia phản bội như ôn ( Al ) hoàng một thứ
Vì vậy cho nên mới tức mình … chửi

Nguyễn Nhơn

Chuyển đến quý anh chị trên diễn đàn,

Trước hết xin cám ơn anh Chu Tất Tiến và Thoại Liên cùng nhiều thân hữu, và những đồng hương 
Người Việt Nam Không Cộng Sản đã nói lên tiếng nói lương tâm của những Người "Tri-Thức" trong cộng đồng Việt Nam Tị Nạn Hải Ngoại. Quý anh chị đã hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của dự luật S-219 (Hành Trình Đến Tự Do) do Thượng Nghi Sĩ Ngô Thanh Hải bảo trợ.  xin tỏ lời cám ơn cùng quý anh chị và những đồng hương lên tiếng biểu đồng tình và ủng hộ lập trường ý nghĩ cùng giá trị dự luật Hành Trình Đến Tự Do. TNS Ngô Thanh Hải cãm thấy không đơn độc trên lộ trình làm sáng tỏ và rõ nét tội ác của chế độ độc tài CSVN do Hồ Chí Minh lãnh đạo gây nên cho đất nước và dân tộc, để cho thế giới và thế hệ cháu con của chúng ta hiểu rõ nguyên nhân cha ông của chúng liều chết bỏ nước ra đi vì lý tưởng Tự Do tị nạn Cộng Sản, chứ không phải vì lý do Kinh Tế. TNS Ngô Thanh Hải trong thời điểm này không tiện nói lên lời cám ơn quý anh chị và đồng hương tỏ rõ quan điểm bênh vực giá trị dự luật Hành Trình Đến Tự Do. Tôi là một trong những chiến hữu, một trong những người bạn chí thân của ông từ năm 1985 tới nay. xin được mạo muội ngỏ lời cám ơn quý anh chị và quý đồng hương đã thể hiện công khai bênh vực lập trường dự luật Hành Trình Đến Tự Do của TNS Ngô Thanh Hải.
Chuyển các bài viết này lên các diển đàn để rộng đường dư luận, cũng là một hình thức biểu lộ lòng cám ơn đến quý anh chị và quý đồng hương.

Lê Phát Minh