MÙA CHAY THÁNH 5


Chuyện tình yêu hai ngàn năm trước
Chính Con Người cất bước qua đây
Vì yêu nhân loại héo gầy 
Hy sinh bước xuống vũng lầy tội nhơ


Trái tim yêu vô bờ gánh lấy
Án thập hình nát bấy xác thân
Nhìn ta ánh mắt ân cần
Lên đồi thương khó mấy lần nữa đây?

Trên thân xác hao gầy khổ lụy
Những vết hằn ganh tị buồn đau
Tim buồn lạnh ngắt bạc màu
Hồn rung khắc khoải nát nhàu tâm can

Dấu đinh ấy điêu tàn thảm khốc!
Đóng vào hồn ác độc lắm thay!
Vòng gai nhọn hoắt lất lay
Từng dòng Máu Thánh đọa đày bởi đâu?

Tình yêu ấy nhiệm mầu chí ái
Dâng cho đời chuộc lại phẩm nhân
Mùa chay lãnh nhận phúc phần
Bốn mươi ngày sống thanh bần đợi mong.

Trầm Hương Thơ
10.03.2015