KÍNH NHỚ CHA P.X TRƯƠNG BỬU DIỆP 2015

KÍNH NHỚ CHA P.X TRƯƠNG BỬU DIỆP 2015

Một chứng nhân anh dũng sáng ngời
Dù đã thác rồi tiếng vẫn vang thơm
Linh mục tài , đức vẹn toàn
Dũng sĩ thiên thần danh hiệu thật hay

Nhớ khi xưa còn dưới thế này
Cha sống từng ngày cùng với đàn chiên
Sống, thác là lẽ tự nhiên
Cha không sợ chết, hữu nhiên sẵn rồi

Vì cha sống, chết cho đời
Theo sát “Gương Người ” là Chúa Giêsu
Đẹp thay ! Hạnh phúc thiên thu
Như cây lau sậy giập vào bùn thôi

Hồn thiêng cha sáng thẳng nơi
Đến cùng Chúa Trời, Đấng hằng yêu thương
Cha hằng nguyện ước kinh sương
Bình sinh , tin vững , đêm trường khắc ghi

Tình nơi Thiên Chúa tức thì truyền sang
Cha luôn phó thác sẵn sàng
Đến nơi cần đến muôn vàn ánh sao
Ngày giờ tiên định hồi trào
Cha sẵn lòng vào nơi chốn hiến thân
Chẳng chút do dự lần chần
Như giờ “ lâm tử “ đến gần Giêsu
Là giờ quyết định xông pha

Là giờ tận hiến làm quà cho hậu sanh
Cha vâng lời Chúa đóng đanh
Chết cho dân sống là danh để đời
Vính Danh Thiên Chúa trên trời

Ban cho loài người một tấm lòng trung
Chết cho hậu thế soi cùng
Chết cho kẻ ác biết đường tầm ra
Chết cho chân lý cao xa

Chết cho Thiên Chúa thật là hùng anh
Ngày nay trên chốn Thiên Đình
Cha hưởng phúc lộc Thiên Vinh đời đời
Nguyện cho con cháu khắp nơi

Bằng an, vui sống cuộc đời thế nhân
Mai sau khi mãn phúc phần
Cùng cha vui hưởng trọn phần ơn thiêng
Cúi xin cha, đấng thiêng liêng

Luôn phù trợ bằng lời “xin “ hải hà
Cầu cùng Thiên Chúa là Cha
Ban tràn phúc lộc thật là anh minh
Con dân Nước Việt trung trinh

Theo gương ân phúc tôn thờ Trời cao
Đẹp sao tin vững trước sau
Là đường giữ đạo như sao sáng ngời
Ôi, thật tuyệt vời ! TRUNG TRINH./.

12/03/2015

P.Trần Đình Phan Tiến