HẠT LÚA MÌ - ĐƯỜNG HY SINH PÂ. Ga 12, 20-33


Kính gởi bình an của Chúa

 

HẠT LÚA MÌ - ĐƯỜNG HY SINH PÂ. Ga 12, 20-33Như hạt lúa rơi vào lòng đất
Phải vùi dập và lấp mình đi

Lặng buồn chịu nhục khinh khi
Hy sinh, bác ái mục đi một đời

Trong tăm tối Ngôi Lời cứu tế
Khi chết đi là để phục sinh
Ra đi trọn nghĩa vẹn tình
Bừng lên vạn phúc bình minh tươi hồng

Và xanh thắm cánh đồng bát ngát
Thơm mạ lành thắm mát bình minh
Đẹp thay hạt ngọc ân tình
Sinh nên đồng lúa quanh vinh vô cùng

Khốn! cho hạt thủy chung chẳng có
Đường hy sinh chối bỏ đức tin
Lời Cha chẳng chịu giữ gìn
Sống thời ích kỷ chỉ xin của người

Sợ thiệt thân cả đời vẫn thế
Giữ nguyên hình chẳng phế thân đi
Nén bạc chôn giấu nguyên si
Không sinh lời lãi lấy chi dâng Ngài.

Trầm Hương thơ
22.03.2015