CUỘC SỐNG

 Hoàn cảnh hay Lựa chọn?

Theo tôi, cuộc sống không phải là hoàn cảnh
Cũng không phải là lựa chọn
Nó biến chuyển không ngừng nghỉ
từng phút từng giây
Như tâm trạng chuyển biến nhanh như chớp
Không chọn lựa hoặc nắm giữ được
Nhưng kinh nghiệm nhận thức được
Những tình cảm chân thật
Được người khác cảm nhận
Và gìn giữ lâu bền hơn
Nói gì thì nói, kiếp hiện sinh
Một khi xuất hiện thì mãi mãi còn đó
Theo ý nghĩa "Tình trong giây phút mà thành thiên thu"
Cho nên kinh Phật nói: " Không sanh cũng không diệt
Không đến cũng không đi"
Cuộc sống là chuyển hóa, sinh sinh bất tức
Thân thác rồi tinh anh vẫn còn
" Thác là thể phách, còn là tinh anh"(*)
Hoặc giả mộc mạc như cụ Đồ Chiểu
" Lòng đây tưởng đấy, mất như còn"
Cho nên sống với tất cả tấm lòng chân thật
Đừng tính thiệt so hơn, còn mất
Đường đời mặc tình dong ruổi
Chung cuộc  thảnh thơi hơn


Nguyễn Nhơn

  (*) Truyện Kiều - Nguyễn Du

Sống Cuộc Đời ĐÁNG SỐNG


Sẵn sàng hay không, 
một ngày nào đó tất cả đều sẽ đến điểm cuối. 

Sẽ không còn bình minh, 
không còn phút, 
không còn giờ, 
không còn ngày.

Mọi thứ bạn lượm lặt, 
dù cất trong kho hay đã quên mất, 
đều sẽ sang tay người khác. 

Tài sản, 
danh vọng 
và quyền lực phù du của bạn 
sẽ tàn lụi vào hư không.

Bạn có gì, 
hay ai nợ bạn, 
cũng thành vô nghĩa.

Thù Hằn, 
Cay Đắng, 
Bực Tức, 
và Ghen Tị của bạn cũng sẽ biến mất.

Mọi Hy Vọng, 
Tham Vọng, 
Kế Hoạch, 
và Dự Tính của bạn cũng sẽ tiêu tan. 


Thắng hay Bại, 
đã từng rất quan trọng với bạn, rồi sẽ phai mờ.

Bạn từ đâu đến, hay đã sống bên phía đường nào, 
rốt cuộc cũng sẽ thành vô nghĩa. 

Bạn đẹp hay thông thái, điều đó sẽ thành vô nghĩa. 
Giới tính và mầu da của bạn cũng không thành vấn đề. 

Vậy điều gì có ý nghĩa? 
Làm thế nào để đo lường giá trị những ngày sống của bạn? 

Ý nghĩa không nằm trong cái bạn mua, nhưng trong cái bạn xây;
không nằm trong cái bạn lấy, nhưng trong cái bạn cho. 

Ý nghĩa không nằm trong thành công, nhưng trong tầm quan trọng. 
Ý nghĩa không nằm trong điều bạn học, nhưng trong điều bạn dạy. 

Ý nghĩa nằm trong từng hành động chân thật, nhân ái, hay hy sinh,
làm cho người khác được phong phú, mạnh mẽ, và muốn theo gương của bạn.

Ý nghĩa không nằm trong khả năng, nhưng trong nhân cách của bạn. 
Ý nghĩa không nằm trong bao nhiêu người bạn biết, 
nhưng trong bao nhiêu người sẽ thấy mất mát khi bạn ra đi.

Ý nghĩa không nằm trong ký ức của bạn, 
nhưng trong ký ức của những người yêu thương bạn.

Ý nghĩa nằm trong “Ai nhớ bạn, về việc gì, trong bao lâu”.

Sống một cuộc đời có Ý Nghĩa, đó không phải là Sự Tình Cờ. 

Đó không phải là Hoàn Cảnh, mà là Sự Lựa Chọn.Nguồn: Internet