Các bà vợ "hải ngoại" đối phó thế nào với các ông chồng về Việt Nam "quen" chân dài?