BẠN CÓ NỔI KHÙNG KHÔNG?

Nếu bạn là người Mỹ
Mà có ai đó, nhất là những người sống sót
Trong ngày 911 khủng bố ĐEN TỐI
Đi vận động Quốc hội xứ Lá Phong ra luật
Vinh danh ngày đau thương ấy là
“ Ngày hành trình về nước Chúa “
Bạn có phẫn nộ nổi khùng không?
Cũng như vậy với ngày 30 thàng tư
Có những đứa gốc là dân Tị nạn cộng sản
bỏ xứ chạy bán mạng qua xứ người lánh họa cộng sản
Bây giờ tỉnh hồn lai làm ăn khấm khá
Tập tễnh làm chánh trị cò cưa tò vè việt cộng
Xóa nhòa ngày QUỐC HẬN vong gia thất thổ
Vận động quốc hội xừ người nơi ngụ cư
Ra luật vinh danh ngày mất nước đau thương
Thành “ Ngày hành trình về Tự do “
Bạn có tức mình chửi bố không?
Chỉ có bọn vô tri khốn nạn
Mới nhẫn tâm đờn ca xướng hát ăn chơi
Trong những ngày đau buồn của Đất nước và Dân tộc
Đâu phải ngày 30 tháng tư chỉ có dân Miền Nam đau khổ
Đồng bào Miền Bắc cũng lâm vòng tai vạ
Khi Miền Nam thất thủ bị việt cộng gồm thâu
Là bắt đầu quá trình mất nước diệt tộc vào tay tàu khựa
Vùng sắc tộc Tây Bắc, Việt Bắc đang rục rịch ly khai
Mai nầy sẽ trở thành “ Khu Tự trị Sắc tộc Biên giới “ chệt
Bây giờ toàn dân Việt mới trắng vờ con mắt!
Hởi những ai hậu duệ Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn
Có biết lo buồn cho vận nước điêu linh?!
Sớm thức tỉnh quyết chí cùng nhau toan liệu
Diệt trừ cho được bọn việt gian Lê Chiêu Thống
việt cộng mãi quốc cầu vinh thời hiện đại
Đoàn kết toàn dân dựng lại cơ đồ nước Việt
Gầy dựng lại tiềm năng sức mạnh dân tộc
Liên kết đồng minh làm kế lâu dài
Kháng cự dã tâm bành trướng của Bắc phương
Như tổ tiên nòi giống Việt từng làm như thế
Như Bình Ngô Đại Cáo lẫm liệt viết:
“ Nhật nguyệt hối mà lại minh
Kiền khôn bỉ mà lại thái
Nền vạn thế xây nên chắc chắn
Thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu “

Nguyễn Nhơn
( Viết theo lời gợi ý của bạn già )