Xuân Có Gì Vui?

Xuân về trên đất khách
Hỏi có thấy gì vui?
Rượu, hoa và bánh, mứt
Ngập tràn cũng thế thôiXuân về trên đất khách
Chỉ mang mang ngậm ngùi
Lòng hướng về cố quốc
Xót xa bao phận người

Nhớ gì? Nhớ nếp cũ
Thương gì? Thương hương xưa
Tiếc gì? Tiếc quá khứ
Mong gì? Mong đổi đời

Tiến hóa lẽ tự nhiên
Biển dâu chuyện bình thường
Sao mình còn lưu luyến?
Sao lòng mãi vấn vương?

Xuân một lần thay mới
Tết một dịp vui vầy
Chuyện bình thường dễ hiểu
Còn cố chấp không hay?

Ngẫm có bậc cao danh
Oai xưa thời vang bóng
Hòa trào lưu lối sống
Quên trong cuộc no đầy

Kìa nhìn thế hệ trẻ
Biết gì chuyện tang thương?
Hiểu gì quân cướp nước?
Dửng dưng nỗi đoạn trường

Sao mình mãi xót xa
Xuân về chẳng rượu, hoa
Tết về không mứt, bánh
Đóng cửa mặc Xuân qua

Bao năm rồi còn đó
Vết đau canh cánh lòng
Bao năm rồi còn thấy
Nhởn nhơ kẻ thù chung

Quang Dương