XIN HỎI MỘT CÂU ...


XIN HỎI MỘT CÂU ...


Thế gian có nhiều câu hỏi
Thế nhân không muốn trả lời
Ví như tại sao gian dối
Tại sao phản bội giống nòi ?


Tại sao nói đen thành trắng
Tại sao bảo đỏ là vàng
Đâu rồi những lòng thẳng thắn
Một thời làm đẹp trần gian ?

Tại sao bẻ cong ngòi bút
Viết lời giá áo túi cơm
Nỗi sầu quê hương ngun ngút
Tại sao che mắt oan hờn ?

Xem kìa, những điều có thật
Công khai dưới ánh mặt trời
Tại sao cố tình khuất tất
Lấy câu liêm sỉ đùa chơi ...

Thế gian có nhiều câu hỏi
Tôi xin hỏi một mà thôi
Tại sao lắm người tài giỏi
Lại không thích nói tiếng người ?


Ngô Minh Hằng