Thành Kính Phân Ưuhttp://www.dutchflowerskc.com/images/df_bluewhite_wreath.jpg

Nhận tin buồn cựu Kỵ Binh Chuẩn Tướng LÝ TÒNG BÁ nguyên Tỉnh Trưởng,Tư Lệnh Lữ
Đoàn Kỵ Binh và Sư Đoàn. Đã về với Chúa lúc 4:03 sáng Chúa nhật  22 tháng 2 năm 2015 hưởng thọ 85 tuổi.


Chúng tôi ghi nhận được KB-CT Bá khi làm Tỉnh Trưởng đã để lại dấu ấn khó quyên,lúc ông hòa mình cùng đồng bào đến chợ mua từng bó rau,ký thịt.Việc tuy nhỏ nhưng đã được thính giả phát biểu trên … vnra.net chiều Thứ tư 25/2/2015
mục Thính gỉa Tâm Tình.Sau lúc nghe tin KB-CT Bá qua đời.


Một tấm g ư ơng sáng cho các thế hệ sau ở KB-CT Bá đã không an hưởng tuổi già,lại dấn thân lãnh trách nhiệm phó chủ tịch UBTTTAĐCSVN để tranh đấu chống tội ác cs đến hơi thở cuối cùng.


Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện Kỵ Binh Chuẩn Tướng LÝ TÒNG BÁ được hưởng nước Thiên Đàng và  xin Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.


TM GĐ/Thiết Giáp Binh/QLVNCH/Sydney Úc Châu
và GĐ/cố KB Đại tá Nguyễn Xuân Hường.
KB Liên Nguyễn

Phó Ngoại Vụ