SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V TN ( B )( Mc 1, 29- 39)

“ NGƯỜI LẠI GẦN , CẦM LẤY TAY BÀ MÀ ĐỠ DẬY…” ( Mc 1, 31)
Thưa quý vị, thưa các bạn, Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật V TN ( B ) 2015 ( Mc 1, 29- 39) cho chúng ta một quang cảnh về ơn cứu độ theo “ nghĩa đen”, đó là về việc Chúa Giêsu chữa bệnh và trừ quỷ.
Vâng, theo đó Đoạn Tin Mừng hôm nay thật” hấp dẫn “ người nghe. Vâng, thật vậy, ai nghe đoạn Tin Mừng ( Mc 1, 29- 39) hôm nay đều ao ước, mong muốn mình cũng được chữa bệnh như bà ” nhạc mẫu ” của thánh Phê-rô. Vâng, đây là mong muốn chính đáng, điều gì chính đáng thì chúng ta được quyền ước mong. Như ước muốn đi tu, ước muốn làm linh mục, ước muốn làm giáo sư, giảng viên. v…v.. Mọi ước muốn chính đáng đều quy về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Chủ mọi điều chính đáng.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một bối cảnh trên đường rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu sau khi Người ra khỏi Hội đường Ca- phác-na –um, để tiến về vùng Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng.Thì Người vào nhà hai ông SI-mon và An-rê, Người trông thấy bà nhạc ông Si-mon đang bị bệnh nằm liệt giường, Người đến gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Lập tức, cơn sốt dứt ngay, và bà đã chỗi dậy phục vụ các ngài.( c 31)
Vâng, về điểm nầy, cho thấy năng lực từ Chúa Giêsu một “ Con Người” tràn dầy năng lực từ Thiên Chúa. Ai có thể làm được như vậy ? Nếu, ngày nay, chúng ta thấy một con người nào đó có năng lực siêu phàm như vậy, chúng ta có bỏ mọi sự mà theo người đó không?
Vâng, Chúa Giêsu là một “CON NGƯỜI” đầy tràn năng lực “ chữa bệnh “, vâng, bệnh tật thân xác và    bệnh tật tâm linh. Chúa Giêsu không phải là một thầy lang chữa bệnh để kiếm tiền. Nhưng, Chúa Giêsu chính là một “ Thầy thuốc ” đích thực để chữa bệnh “ tâm linh ”. Tội lỗi tâm linh còn nguy hại hơn bệnh tật thân xác. Bệnh tật thân xác là hình bóng của “ tội lỗi ”. Tội lỗi lớn nhất là tội lỗi ” chống lại “ Thiên Chúa, phủ nhận Thiên Chúa, không đón nhận Thiên Chúa là nguồn cội của chân lý và tìnhh yêu. Và chính vì vậy, Chúa Giêsu đã đến trong thế gian. Chúa Giêsu đến vì mục đích kẻ tội lỗi, chứ không phải vì người công chính. Như vậy, vấn đề chính là ” đây ”, Người đến trần gian để gánh tội trần gian. Gánh lấy những tật bệnh của chúngg ta. Những đau khổ của chúng ta, năng lực siêu phàm của Chúa Giêsu là như vậy. Đến dộ, năng lực Người phát ra thu hút bệnh tật phần xác của “ người bệnh”. Năng lực siêu nhiên từ Chúa Giêsu là năng lực thánh thiện đến độ thần dữ là satan phải khiếp sợ. Chúng ta thấy ở đây chính là cái thiện thắng cái ác. Nhưng “cái thiện “ nơi Chúa Giêsu là “ cái thiện “ chân thật. Nếu cái thiện không chân thật, thì không thể thắng nổi cái ác. Bởi vì,” cái ác” chính là sự giả dối, “cái ác” luôn thua cái thiện, bởi vì, bản chất của nó “không thể mạnh” được. Chúng ta thấy, dù cái ác có ranh ma đến đâu cũng không thể thắng nổi cái thiện, vì một “lẽ” đơn giản là nó “ ác”. Vì tại sao “ cái thiện” thắng cái ác, bởi vì “ nó thiện “.
Chúa Giêsu là Thần “ Thiện Minh”, vì lẽ đó, Người chiến thắng tử thần. Chúng ta thấy, phàm nhân dù thánh thiện đến đâu cũng phải chết. Dù là thân xác bất hoại đi nữa, cũng chỉ là thân xác, gọi là xác chết mà thôi. Nhưng, linh hồn phàm nhân cũng phải chịu tách ra theo quy luật nhân thế. Đó là những phàm nhân thánh thiện xuất chúng, cò đa số thì thân xác phải chịu hủy ra tan theo bụi đất. Phàm nhân có sát hại được nhau chẳng qua là thân xác, kẻ nầy sát hại kẻ kia, rồi pháp luật trừng trị nó, cuối cùng nó cũng phải đền mạng. Và cái án sau cùng cũng là ” cái chết ” muôn đời. Vì lẽ đó, cho nên Chúa Giêsu nói: “ Các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Các con hãy kính sợ Đấng có thể hủy diệt thân xác và linh hồn trong lửa muôn đời không hề tắt.” ( Mt 10, 28 : Lc 12 , 4- 5 )
Thân xác con người là quý , nhưng linh hồn có quý hơn. Không ai có thể giữ được thân xác của mình. Vì chúng mỏng giòn và mong manh, nhưng đôi lúc chúng ta nghĩ rằng , chúng ta giữ được thân xác mình. Nhưng, chúng ta có thể gìn giữ linh hồn mình nhờ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thân xác con người , nay còn mai mất, sự còn mất của thân xác thật chóng qua. Chúng ta còn sống trong thân xác bao lâu, chúng ta không biết được. Nhưng, con người cứ muốn dùng cái chết để huy diệt nhau. Như vậy, cái ác trong thế gian là mầm mống satan, con người muốn hủy diệt nhau, nhưng cuối cùng không ai được làm bá chủ. Đó là sự cám dỗ của satan, sự hủy hoại của ma quỷ.
Chúa Giêsu đến thế gian hầu đem lại “cái thiện “. Hữu nhiên, ma quỷ nó phải kính sự, bởi , Người chấp nhận hy sinh gánh lấy tội trần gian. Điều mà quỷ không làm được, đó là điều khác biệt giữa satan và Chúa Giêsu, quỷ không chết thay cho ai hết, vì nó là “ quỷ ”. Còn Chúa Giêsu chết thay cho kẻ tội lỗi, bởi vì Người là Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu là Thần Lực đứng trên ma quỷ, nên chi, Người trừ quỷ là chuyện tất nhiên. Theo đó, việc rao giảng Lời Chúa luôn đi kèm với việc trừ quỷ là như vậy.
Khởi đi từ bài đọc I hôm nay ( G 7 , 1- 4; 6-7), chúng ta thấy thánh Gióp là người nhân đức thánh thiện, là hình ảnh của Đấng cứu thế, thánh Giop vô tội, nhưng quỷ đã ganh ghét với người, nên xin với Thiên Chúa thử thách người, đến độ Thiên Chúa cho phép quỷ tùy ý hành hạ Gióp. Như vậy, thánh Gióp là người tự nguyện gánh lấy đau khổ vì thân phận con người, quỷ là kẻ muốn cho con người đau khổ, nhưng Thiên Chúa sẽ cứu chuộc con người. Như vậy, “cái ác” không cứu được “ cái khổ” , nhưng “ điều thiện” thì “Cứu ” được cái “khổ ”, đó là Đức Kitô. Người Con của Thiên Chúa.
Bài đọc II ( 1 Cr 9, 16 - 19; 22- 23) hôm nay, thánh Phao-lô cho chúng ta thấy sứ mạng rao giảng Tin Mừng là sứ mạng “tông đồ” cần thiết. Câu nói nổi danh của thánh Phao-lô là : “ Khốn thân tội ! Nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. ( câu 16 c ), “ … Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để sinh ích cho nhiều người…” ( c 22)
Như vậy, Tin Mừng là sứ điệp cứu độ, Lời có sức ban sự sống, đó là Đức Kitô- Giêsu, từ đó, Lời Chúa là năng lực siêu nhiên đứng trên mọi thế lực. Vì là ” Lời ” của “ cái thiện “, hữu nhiên phải thắng sự ác.
Thánh Vịnh 146 hôm nay , câu 1-2; 3-4 ;5-6 ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa là Đấng hảo tâm, là Đấng từ bi muôn thuở. Bởi vì, Thiên Chúa cứu kẻ lòng tan nát, băng bó người bị thương.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian hầu thực thi sứ mạng là tình thương của Thiên Chúa, xin cho chúng con , dẫu bất xứng, cũng luôn biết tim ra thánh ý Chúa mà thực thi, bằng lời nguyện cầu hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con ./. Amen
08/02/2015

P.Trần Đình Phan Tiến