Những hình ảnh ''khổ sở chỉ có ở'' Việt Nam

Những hình ảnh ''khổ sở chỉ có ở'' Việt Nam


Ai mua thịt... người không?
Cái tội mãi nhìn gái
Hôm qua tác nước đầu ''đành''
Anh quên áo xống trên cành cây cao
Cầm bảng số cho nó khỏi bị rơi!
Đồ khùng mang súng đi chơi!
Phố ồn ào quá, phải dùng loa thay còi!
Con cháu của Bà ... Khùng
Xe chuyên chở ''Tuyến Cố Định'' ?
Đong đưa võng buồn
Tránh đường cho trâu đi