Kính gởi bình an của Chúa Xuân


XUÂN VỀ

Cuối năm dâng Chúa tâm tình
Tạ ơn Ngài đã cho mình thêm xuân
Một năm lắm sự chuyển luân
Nhưng trong tình Chúa cùng tuân ý Trời

Ngài cho con bước vào đời
Mỗi năm một tuổi thêm lời ngợi ca
Học thêm một chút vị tha
Bỏ buông cho nhẹ đời ta bước về

Ai người nặng nợ u mê
Ngủ trong qúa khứ bốn bề lợi danh
Đánh rơi mất chữ an lành
Uổng công Ngài đã để dành cho ta

Cuối năm én lượn quanh nhà
Nhâm nhi một chén hương trà tịnh tâm
Đôi vần tán tụng vịnh ngâm
Vút lên cao thượng hồng tâm kính thờ

Ồ! xuân đã đến bao giờ
Cành mai đã nở bất ngờ trong ta
Xuân trong thế giới bao la
Xuân đây xuân đó Ngài là cõi Xuân.

Trầm Hương thơ
17.02.1015 = 29 tháng chạp