Hội Cựu Quân Nhân QLD-Úc- Ủng Hộ Báo SGN NhỏTHÔNG CÁO
ng H Lp Trường Chính Nghĩa Người Vit Quc Gia ca Báo Sài Gòn Nh

Kính th
ưa Quý Chiến hu và Quý Đng hương,

Nh
n thy:

Đi
m 1. Báo Người Vit, trong thi gian nhiu năm qua, đã nhiu ln phn bi chc năng truyn thông, thc hin nhng th đon bt chính, ph biến nhng bài viết vô tư cách, nhng hình nh h cp, xúc phm nghiêm trng đến Chính Nghĩa
Người Vit Quc Gia, gây phân hoá cng đng, và làm li cho Vit cng; bt chp s phn đi có tình có lý ca đông đo các hi đoàn, đoàn th, đng nghip và đng hương, trên toàn thế gii;

Đi
m 2. Báo Người Vit, trong khi phn bi chc năng truyn thông, đã lm dùng lut pháp Hoa Kỳ, mt mt tng l nhng sai lm nghiêm trng ca chính báo Người Vit cùng s phn đi quyết lit và chính đáng ca cng đng trong đó có đông đo đc gi ca báo Người Vit, cũng như ca đng nghip; mt khác c tình khai thác nhng sơ h v pháp lý ca cá nhân Bà Hoàng Dược Tho, thưa kin báo Sài Gòn Nh, nhm trn áp quyn t do ngôn lun ca nhng người có tinh thn quc gia chng cng;

Đi
m 3. Báo Người Vit, trong quá trình t tng, đã c tình thao túng bng chng, lũng đon lương tâm bi thm đoàn, bng cách ct xén videos, và cáo buc báo Sài Gòn Nh "ngu to bn Thông Cáo", cho dù vic 151 đoàn th và nhân sĩ đã cùng t nguyn có tên trong bn Thông Cáo kêu gi ty chay báo Người Vit, là mt s thc không th chi cãi;

Đi
m 4. Báo Người Vit, sau phiên x, đã có nhng bài viết dùng tiu xo ngôn ng  biến chiến thng pháp lý (tm thi và không hn lúc nào cũng đúng) tr thành chiến thng ca công lý và l phi, nhm giành chính nghĩa cho nhng vic làm bt chính và phi nghĩa ca báo Người Vit;

Qua nh
ng Đim va trình by, nay chúng tôi trân trng thưa cùng Quý đng hương và Quý chiến hu:

1. H
i CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu hoàn toàn ng h Lp Trường Chính Nghĩa Người Vit Quc Gia ca báo Sài Gòn Nh qua vic báo Sài Gòn Nh ph biến bn Thông Cáo ca 151 đoàn th và nhân sĩ, kêu gi ty chay báo Người Vit; đng thi báo Sài Gòn Nh chp nhtranh tng ti toà vi báo Người Vit bt chp mi tn kém v thi gian, công sc, tin bc...;

2. H
i CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu mt ln na, cc lc lên án báo Người Vit đã và tiếp tc có nhng vic làm xúc phm nghiêm trng đến Chính Nghĩa Người Vit Quc Gia, gây phân hoá cng đng, và làm li cho Vit cng;

3. H
i CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu tin tưởng mãnh lit, cho dù s nghiêng lch cán cân công lý đã xy ra trong phiên x va qua, và còn có th xy ra đ báo Người Vit tiếp tc thng kin, chc chn báo Người Vit không th trn thoát khi búa rìu  dư lun và s lên án ca toà án lương tâm ;

4. H
i CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu tin tưởng, vic phn đi nhng hành đng sai trái ca báo Người Vit; và ng h lp trường chính nghĩa quc gia ca báo Sài Gòn Nh trong v kin, là thước đo tinh thn quc gia, lp trường chng cng cùng s minh mn và can đm ca người Vit t nn cng sn ti M cũng như khp nơi trên thế gii. Vì vy, Hi CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu tha thiết kêu gi Quý đng hương và Quý chiến hu, cùng đoàn kếng h lp trường chính nghĩa Người Vit quc gia ca báo Sài Gòn Nh, bng tinh thn cũng như vt cht; và đng nghe đng tin nhng gì báo Người Vit nói và viết; mà hãy nhìn k nhng gì báo Người Vit làm;

5. H
i CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu tin rng, VC và bè lũ thân cng đang tìm mi cách tung hng, khai thác kết qu v kin đ đánh phá cng đng người Vit Hoa Kỳ. Nhưng chc chn, trong bt c hoàn cnh khó khăn nào, gp bt c th thách nào, cng đng người Vit Hoa Kỳ và báo Sài Gòn Nh, cũng luôn luôn xng đáng là tiếng nói ca lương tâm, biu tượng ca t do dân ch, và là ch da vng chc ca người Vit khp 5 châu, trong cuc đu tranh lt đ chế đ cng sn.

Kính th
ưa Quý Chiến hu và Quý Đng hương,

H
i CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu ch là mt hi đoàn nh vi hơn 100 hi viên, nhưng chúng tôi thành tâm tin tưởng, chính nghĩa ca người Vit quc gia và tương lai ca cng đng người Vit hi ngoi cũng như ca dân tc Vit Nam s b nguy him không phi vì nhng vic làm sai trái, phi đo đc ca báo Người Vit, mà vì s im lng ca người Vit yêu nước chng cng, trước nhng vic làm sai trái, phi đo đc đó. Vi tín nim T Quc Danh D Trách Nhim và s thành tâm tin tưởng đó, HiCQN/QLVNCH/QLD Úc Châu thy có trách nhim đóng góp tiếng nói nh bé ca mình qua bn Thông Cáo này.

Trân tr
ng,
Brisbane Úc Châu, 23 tháng 2 năm 2015
TM H
i CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu
Huỳnh Bá Phng
Ch
 Tch