HOA CHAY TỊNH


Ăn chay là để giữ mình 
Chay là để giữ đẹp xinh tâm hồn
Chay là lời nói thêm khôn
Chay là thanh tẩy xác hồn sạch trong
  
Chay là giữ đẹp tấm lòng
Chay là tư tưởng sạch trong đẹp lời
Tẩy đi ích kỷ con người
Tẩy đi thành kiến với đời quanh ta
 
Chay là kiêng tính kiêu sa
Chay là từ bỏ ba hoa khoe mình
Chay là giúp đỡ chân tình
Chay là hòa thuận cho xinh cuộc đời
 
Chay là bỏ thói ăn chơi
Chay là làm lại cuộc đời đã sai
Chay là xin lỗi những ai
Chay là hỏa giải những sai phạm mình
 
Chay là từ bỏ thực tình
Chay là lời nói làm xinh cuộc đời
Chay là vui vẻ mọi nơi 
Chay là sinh hoạt những nơi tốt lành
 
Chay là từ bỏ tị ganh
Chay là hòa thuận xung quanh xóm làng
Chay là vui vẻ lên đàng 
Chay là bác ái sẵn sàng sẻ chia
 
Chay là kiêng thuốc, rượu, bia 
Chay là sửa soạn mai kia Lời Ngài
Chay là mộn đệ công khai
Chay là tuyên tín Danh Ngài đẹp xinh
 
Chay là khó vẫn chung tình
Chay là đợi ánh bình minh khải hoàn
Chay là đơn giản hoàn toàn
Chay là chấp nhận gian nan cho mình
 
Chay là thay đổi mới tinh 
Chay là để Chúa Phục Sinh trong hồn.
Chay là Lời Chúa cho khôn
Chay là thanh thản nhập môn theo NGÀI.
 
Trầm Hương Thơ