HÀNH TRÌNH MÙA CHAYTỪ           trong tro bụi lặng thinh
TRONG   tay Thiên Chúa tạo hình mà ra
TAY        Ngài chạm đến thân ta
CHÚA     phà vào chút kiêu sa phần hồn
TẠO        nên sự sống trí khôn
RA          thành hình ảnh phải tôn kính Ngài


KHỞI      từ nguyên thủy hình hài
TỪ          tình thương Chúa công khai vào đời
TRO        ghi trên trán như lời
BỤI         này ta đã vào đời khi xưa
THÂN     ơi! tội lỗi xin chừa
TA           ra tro bụi ngày xưa hữu hình
THÀNH   hình con Chúa lặng thinh
HÌNH      vào sa mạc hành trình mùa chay

MÙA      Chay là bốn mươi ngày
CHAY    là hãm lại đổi thay xác hồn
HỐI         mình tâm tịnh chớ ồn
LỖI
         nào ta đã chẳng tôn kính Ngài
XÉT        mình nhìn lại công khai
MÌNH     nhìn mình lại dâng Ngài xác thân

BỐN        mươi ngày quyết ân cần
MƯƠI     ra những tội xác thân yếu hèn
NGÀY    ngày chừa bớt bon chen
SẼ           nên đẹp tựa hoa sen thanh bình
PHỤC     Sinh lại rất đẹp xinh
SINH      ra kiếp mới ân tình thắm tươi
KHẢI      hoàn lại một kiếp người
HOÀN    toàn tươi mới hoa cười PHỤC SINH

Trầm Hương Thơ