Diễn Hành Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 trên đường Saigòn thành phố Westminster, Nam California

 http://sinhhoatnkt.blogspot.com/2015/02/dien-hanh-tet-nguyen-at-mui-2015-sai-gon.html