CHÚA XUÂN


Xuân đã đến nên cành mai đơm nụ
Én lượn đều vũ trụ qúa trong xanh
Chú họa my vui hót nhảy trên cành
Cảm tạ Chúa ban đất lành đẹp qúa

Nhâm ly trà ngắm cành sung sai qủa
Dưới giàn bầu ao cá nước trong veo
Cảnh nhà quê thanh thản sống đơn nghèo
Xuân vẫn đẹp đơn sơ và thanh khiết

Chuông Giáo Đường cuối năm nghe tha thết
Vang vọng về mải miết gọi mời ta
Như loan báo Tin Mừng Chúa ban ra
Cả dương gian ơn CHA mau đón nhận

Từ trời cao trao về nhiều vô tận 
Qùa nhân lành Chúa vẫn mãi phát ra
Sai thiên sứ đem đi đến từng nhà
Ta đón nhận ngọc ngà qủa châu báu

Ngài cho ta cả địa cầu nương náu
Ban trời mưa tháng sáu đẹp không em?
Cho hương thơm địa đàng mãi vẫn thèm
Dải đất Việt uốn mình cong chữ S

Xuân thật thà sao chúng toàn nói phét
Cả guồng máy như vẹt mãi tuyên truyền
Lũ ác quyền đày cả nước truân chuyên
Dạy gian dối lộng quyền gây tội ác

Biến địa đàng đẹp xinh thành bãi rác
Bởi thuyến tà Các Mác đám mồm râu
Cả Đông Âu vứt thùng rác đã lâu
Thế sao lũ người kia vẫn cúi đầu

Để Địa Đàng vùi mãi xuống vực sâu
Xuân đang đến cúi đầu con khấn nguyện
Cho lòng người mau ăn năn phục thiện
Sang năm Mới mọi chuyện được tốt tươi

Cho đàn con ôm nhau cất tiếng cười
Tay trong tay người người kính mến Chúa
Cho mùa xuân tươi mới không tàn úa
NGÀI là ĐƯỜNG sự SỐNG là CHÚA XUÂN.

Trầm Hương Thơ