2015 CHUYỆN GÌ SẼ RA?

Không phải chiện bói toán. Nó là chiện các ông làm chánh trị lên kế hoạch để thực hiện.

Người thượng Hải xứ Lá Phong thì đang PR cái dự luật gọi là Senate Bill S-219 còn có tên là “Journey to Freedom Day” (Hành trình đi tìm Tự Do)
Gã nhà quê xứ Thủ đọc thấy bài viết thổi ống đu đủ cái dzụ nầy là “ 30 tháng 4 – Ngày Quốc Lễ Canada “, chẳng đặng đừng “ triết lý “ mấy câu về lịch sử:

30 tháng 4 - Ngày Quốc Lễ Canada! 

Quốc lễ Canada là ngày gì dzậy?

30 tháng tư là NGÀY QUỐC HẬN
Hận mất nước - Hận vong quốc

Chỉ có phường vong bản và vô học mới toan tính XÓA NHÒA LỊCH SỬ DÂN TỘC.
Vong bản vì muốn xóa nhà quá khứ Dân tộc để lân la với bọn việt cộng mãi quốc cầu vinh.
Vô học bởi vì không ai xóa nhòa được lịch sử. Một sự kiện lịch sử mỗi khi hiện hữu thì MÃI MÃI CÒN ĐÓ, bất chấp con người có muốn nhớ hay quên.

NGÀY QUỐC HẬN, ngày đau buồn của Dân tộc đã thành TRUYỀN THỐNG VIỆT, mãi mãi là như vậy, bất chấp phường vong bản, vô học có muốn xóa nhòa hay cải biến ra sao!

Bọn làm chánh trị hoạt đầu mưu toan đánh tráo khái niệm để lân la cầu cạnh việt cộng tham dự quyền bính cuối mùa.

Cứ theo “ Lời kêu gọi của Hội Sử học Việt Nam “ bài bản trong năm 2015 thì như vầy:

“ Thế nhưng, quốc hận năm nay 30-04-2015 tưởng-niệm 40 năm cuộc khổ nạn của dân tộc Việt-Nam đã có những cá nhân, tổ chức thay phiên nhau, vô tình hay hữu ý, tìm cách xóa đi ngày tưởng-niệm thiêng liêng này:

1/ Thượng nghị sĩ Ngô thanh Hải (thượng viện Gia Nã Đại) dùng dự luật S219 ngày Hành Trình Đến Tự Do để xóa ngày quốc hận 30-04;

2/ Dược sĩ Nguyễn Quốc Nam, cư dân Pháp quốc, phó chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt-Nam lên tiếng binh vực cho dự luật S219 đồng tình với việc xóa ngày quốc hận 30-04;

3/ Linh mục Phan-văn-Lợi thuộc ban điều hành lâm thời khối 8406 quốc nội lên tiếng binh vực dự luật S219 và chê bai người Việt tỵ nạn chống cộng;

4/ Tiến sĩ Nguyễn-đình-Thắng, giám đốc tổ chức cứu người vượt biển BPSOS dùng việc tổ chức ngày quân lực 19-06-2015 ở Kennedy Center Hoa Thịnh Đốn để xóa ngày quốc hận 30-04 và biến thành ngày Hành Trình Đến Tự Do theo thượng nghị sĩ Ngô-thanh-Hải.

Đối với các trường hợp 1, 2, 3 đã có các bài viết phản bác, bản lên tiếng này, chúng tôi xoay quanh những ý nghĩa hệ trọng do BPSOS phổ biến qua bài 
Ý nghĩa của 2015: 4 sinh hoạt quan trọng trong 3 ngày tháng 6 -ngưng trích- http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3001 

Theo cách nhận xét thô thiển của gã nhà quê xứ Thủ thì bài bản, lớp lang kể trên là đón lõng về ngọn gió dũng xà mâu có thể gồm thâu tam quốc lên mần tổng thống dân chủ cuội, độc tài thiệt, sẽ có màn đa nguyên, đa đảng cũng cuội để các trự làm chánh trị hoạt đầu tham dự quyền bính chầu rìa.

Tức cảnh sanh tình, lẫy Kiều mấy câu láo lếu:

" Nước vỏ lựu máu mào gà,
Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.
Mập mờ đánh lận con đen,
Bao nhiêu cũng bấy nhiều tiền mất chi? "

Mượn màu tuyên dương Ngày QLVNCH 19/ 6
Đánh tráo là " Ngày hành trình tìm tự do "
Đó là mưu toan của phường bại hoại
" Mập mờ đánh lận con đen "
Bên trong "khối " 8406 vận động bỏ " bốn "
Bên ngoài ma đầu chánh trị ra công xóa nhòa Ngày Quốc Hận, mở đường hòa hợp, hòa giải
Trong ngoài nối kết để chờ ngày
Ngày việt cộng tàn tạ thí cho cục xương gậm
Để chúng an toàn hạ cánh
Và để cho con cháu chúng nó tiếp tục làm dzua an toàn
Vì có các mặt mo " không cộng sản " làm đối lập cuội bảo kê

Cho nên mới lẫy Kiều gọi bọn chúng là ma cô Mã Giám Sinh!

Gã nhà quê xứ Thủ Nguyễn Nhơn