Đức Giáo Hoàng sẽ tông du đến Campanian, Neapel và Pompei

Thứ Bảy 21 Tháng 3, 2015 Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ bắt đầu tông du mục vụ của mình đến khu vực Campanian Naples, và các khu vực xung quanh với các đền thờ Đức Mẹ ở Pompei. Điều này đã được công bố bởi các vị giám quản trực tiếp từ Vatican về khu bảo tồn "Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi" ở Pompei.


"Chuyến thăm viếng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ là một món quà tuyệt vời," Đức Ông đại diện Tommaso Caputo đã đăng lại lời tòa Giám Mục trên trang web của "Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi" như thế. Đức Giáo Hoàng ghé thăm nơi Đền Thánh sẽ nói lên tầm quan trọng đặc biệt của ngôi đền thờ này.

Những ngày của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, dự kiến là thứ bảy 21-tháng 03-2015. Đây sẽ là chuyến đi thứ ba của Đức Thánh Cha trong vùng Campania. Trong tháng 07 ngài đã đi hai lần đến Caserta.

Lần cuối cùng Đức Giáo Hoàng Bênêđictô thứ XVI. đã đến thăm Pompei ngày 19 tháng 10 năm 2008.

Đức Thánh Giáo Hoàng  Gioan Phaolô II trước đây đã có hai lần viếng thăm mục vụ tới Campanian Marian Shrine vào ngày 21 tháng mười năm 1979, và vào ngày 07 Tháng 10 năm 2003. 

Trầm Hương Thơ 31.12.2014

Lược dịch từ Zenit.org