Tuyên Cáo: Về vụ kiện của Nhật Báo Người Việt vs. Sài Gòn Nhỏ

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
Tel : (703) 980 9425 – (512) 789 0481

 Tuyên Cáo
Về vụ kiện của Nhật Báo Người Việt vs. Sài Gòn Nhỏ
Nhận định rằng
1.- Từ hơn mười năm qua, nhật báo Người Việt đã có nhiều hành vi xúc phạm đến lý tưởng Quốc Gia và những biểu tượng mà người Việt tị nạn tôn kính.  Nhật báo Người Việt đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải những bài báo vô tình hay cố ý tuyên truyền cho Cộng Sản Việt Nam.  Những người lãnh đạo nhật báo Người Việt đã từng họp hành, tiếp xúc với lãnh tụ Cộng Sản.

Do những hành vi sai trái trên, gần hai trăm tổ chức, hội đoàn của người Việt tị nạn – trong đó có Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ - đã từng lên án tập đoàn Người Việt.
2.- Vừa qua, tập đoàn Người Việt đã dùng tiền để kiện nhật báo Sài Gòn Nhỏ. Đây không là sự tranh chấp giữa hai tờ báo, mà rõ ràng là sự đối đầu giữa hai lập trường chính trị. Cũng như nhiều vụ kiện trước đây, nó không ngoài mục đích áp đảo tinh thần, làm kiệt quệ tài chánh, trấn áp, và bịt miệng những tiếng nói của người Quốc Gia.
3.- Khác với những vụ án hình sự mà đối tượng là kẻ phạm pháp, những vụ án dân sự chỉ là giải quyết xung đột bất đồng giữa hai bên. Đặc biệt, tòa án Hoa Kỳ không xét đến những phức tạp trong sinh hoạt chính trị của những người Việt Nam đang đối đầu trong một cuộc chiến tranh chính trị cam go. Vì thế, việc thắng bại trong vụ án không thể dùng đánh giá sự đúng sai của những người trong cuộc.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo
1.- Cực lực lên án bất cứ biểu hiện nào phản bội lý tưởng, lập trường Quốc Gia của người Việt tị nạn cũng như bất cứ hình thức nào nhắm vào đánh phá những tổ chức, hội đoàn, cá nhân đang đứng trên chiến tuyến chống Cộng.
2.- Kêu gọi quý hội đoàn, tổ chức, quý đồng hương bỏ qua những bất đồng để cùng lên tiếng để bênh vực đứng hẳn về phía người Quốc Gia; không vì những liên hệ tình cảm hay quyền lợi riêng tư mà tiếp tay cho tập đoàn báo Người Việt.
3.- Nếu Nhật báo Sài Gòn Nhỏ quyết định kháng cáo, xin quý hội đoàn, tổ chức, quý đồng hương tham dự vào các phiên xử để bày tỏ sự yểm trợ tích cực cho chiến hữu của mình.
Làm tại Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1, 2015


 
Đỗ Văn Phúc 
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Michael Do (Do Van Phuc)
CEO, President
The Vietnamese American Community of the USA
https://www.facebook.com/VACUSA
http://tienggoicongdan.com/
http://www.michaelpdo.com

Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives.