THƠ LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 2015

Này là Con yêu dấu !
Tự hạ khiêm nhường lãnh phép rửa
Giêsu Thiên Chúa thật quên mình
Gio-an sửng sốt khi nhìn thấy
Cứu Chúa Ngôi Hai Người tự hạ
Nhân tính chu toàn Người thiết lập
Phép rửa Thánh Thần, Người lãnh nhận
Tiếng phán từ trời : “Đẹp dạ Ta”
“Này Con yêu dấu, Ta vui lòng !”

Chịu Phép Rửa để lập Phép Rửa
Bước xuống Gio-đan lãnh phép rửa
Giêsu Thiên Chúa đỗi hòa mình
Vì yêu nhân loại nên khiêm hạ
Chúa Cả trời cao thật đậm tình
Thiết lập nguồn ân sủng Thánh Thần
Khiêm nhường nhận lãnh để treo gương
Thánh Linh ban tặng nguồn hồng phúc
Tẩy xóa tội trần đượm sủng ân.
Thiết lập Bí Tích Thánh Tẩy
Phép rửa phàm nhân, Người sẽ lãnh
Bởi tay Tẩy Gỉả là Gio-an
Trời cao Thần Khí liền ban xuống
Có Tiếng phán truyền bởi Chúa Cha:
“ Đây chính Con Ta được dấu yêu ! ”
Ngôi Hai thiết lập thật mầu nhiệm
Hạ mình khiêm nhượng đỗi quang vinh
Bí Tích cao siêu cho thế trần ./.

Lập nên phép rửa
Chẳng phải tội nhân, gánh tội trần
Hạ mình nhận phép rửa phàm nhân
Giê-su Thiên Chúa , Người khiêm hạ
Gánh lấy tội trần đầy ái nhân
Phép rửa Gio-an chỉ bởi nước
Phép rửa Giê-su bởi Thánh Thần
Dấu chỉ chu toàn nhân loại tính
Đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng toàn năng./.
11/01/2015

P.Trần Đình Phan Tiến