Thái Bình: Phát hiện 7 lãnh đạo tỉnh thiếu bằng đại học

Qua kiểm tra hồ sơ công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện 7 trường hợp thiếu bằng đại học.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Dân trí).
Theo tin tức từ báo Dân trí, kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh Thái Bình vừa được Bộ Nội vụ công bố cho biết, khi kiểm tra 637 hồ sơ công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý ở tỉnh này, đoàn thanh tra đã phát hiện có 7 trường hợp thiếu bằng đại học, 1 trường hợp thiếu bằng trung cấp, 149 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và 142 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B.
Ngoài ra, đa số các công chức lãnh đạo giữ ngạch chuyên viên chính khi đoàn kiểm tra yêu cầu đã không xuất trình được đề án, công trình có sáng tạo trong quản lý theo tiêu chuẩn ngạch (!).
Đặc biệt, có 3 trường hợp khi được bổ nhiệm lần đầu giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, thuộc UBND cấp huyện đã quá tuổi quy định và 2 trường hợp được bổ nhiệm không có trong quy hoạch cán bộ nguồn.
Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này cử những cán bộ công chức còn thiếu văn bằng, chứng chỉ đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu và quy định thời hạn cụ thể để công chức hoàn thiện về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo còn thiếu.
Cũng theo kết quả kiểm tra của Bộ này, tiến hành kiểm tra 314 hồ sơ của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có một số trường hợp tiến hành kê khai tài sản và lý lịch khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đúng mẫu quy định; một số ít công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh được bổ nhiệm về trình độ quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị, ngạch công chức, ngoại ngữ.
Báo Tiền phong thông tin thêm, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát và có kế hoạch cử công chức thiếu tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức đang giữ. Đồng thời quy định thời gian cụ thể để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc xếp lại ngạch đối với công chức không đáp ứng được yêu cầu sau khi hết thời hạn.
Theo Dân trí