SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ HIỂN LINH ( B ) 2015 (Mt 2, 1-12)

TRIỀU ĐẠI ĐẤNG CỨU THẾ
Có thể nói ngay Lễ Hiển Linh là” Lễ Giáng Sinh của dân ngoại “, tại sao vậy ?Thưa, vì Lễ Hiển Linh là Lễ Đấng Cứu Thế tỏ mình ra cho mọi dân, mọi nước , mà tượng trưng là Ba nhà Đạo Sĩ, ngày xưa quen gọi là Ba vua, Lễ Ba vua. Nhưng, ý nghĩa thật sự của lễ nầy chính là Lễ Hiển Linh, tức là sự linh
thiêng được bày tỏ ra. Hiển : có nghĩa là rõ ràng, không còn che dấu. Chúng ta có từ kép : Vinh hiển : rạng ngời, sự vinh quang rực rỡ ; hiển nhiên : có nghĩa là : rõ ràng, minh bạch. Vâng, như thế, Lễ Hiển Linh là Lễ Đấng Cứu Thế tỏ bày sự vinh hiển của Thiên Chúa ra cho mọi dân, mọi nước.
Theo đó, chúng ta thấy, Lễ Hiển Linh là bậc Lễ Trọng, lễ họ, cầu cho giáo dân. Chỉ đứng sau Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh, vì không có tuần bát nhật.
Khởi đi từ bài đọc I ( Is 60, 1-6), chúng ta thấy sự bừng sáng của Giêrusalem, một sự bừng sáng mới tỏa chiếu ánh thiều quang ( ánh mặt trời) cho mọi dân dộc… các dân tộc sẽ nhờ người mà tiến lên. Điều nầy ám chỉ : “Đấng Cứu Thế “. Đấng Cứu Thế chính là Giêrusalem mới, và là Giêrusalem trên trời. Trong sách Khải Huyền chúng ta thường nghe : ” Một Trời mới, đất mới, một Giêrusalem mới… ”
Vâng, một triều đại của Thiên Chúa sẽ xuất hiện và trị vì muôn đời, đó là triều đại của Đấng Cứu Thế. Vì “ SỰ CÔNG CHÍNH VÀ NỀN HÒA BÌNH VIÊN MÃN SẼ TRIỂN NỞ TRONG TRIỀU ĐẠI NGƯỜI”. Khi mà mọi quyền lực trên mặt đất sẽ tiêu tan, không còn một thứ quyền lực nào ngự trị. Bởi vì, triều đại của Thiên Chúa chính là Công Lý và Hòa Bình. Đó là sự thật và bình an là nguồn sự sống sẽ viên mãn nhờ Đức Kitô – Giêsu.
Bài đọc II , thánh thư ( Ep 3, 2-3a ; 5-6), thánh Phao –lô cho chúng biết: theo kế hoạch ân sủng bởi Thiên Chúa, thì  mầu nhiệm được mặc khải ra cho mọi dân mọi nước, nhờ Thần Khí, mầu nhiệm mà các thế hệ trước không hề được biết. Nhưng, nay đã mặc khải cho các thánh Tông Đồ và các ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm mà dân ngoại được mặc khải, là những người cùng được thừa kế phần gia nghiệp cùng với người Do-thái, trong Đức Giêsu-Kitô và nhờ Tin Mừng.
Vâng, chúng ta thấy Tin Mừng ( Mt 2, 1-12) hôm nay trình thuật chi tiết về việc Hài Nhi Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ như thế nào ? Vâng, khi Đức Giêsu ra đời, thì chúng ta biết tại Bethlehem, miền Giu-đa, tức vùng đất của Vua Đa-vit. Nhưng, bối cảnh chính trị lúc bấy giờ là do thuộc địa, Herode chỉ là một tiểu vương thuộc quyền do Hoàng đế La-ma trị vì. Nhưng là một tiểu vương trị vì lâu nhất, tính đến thời Chúa Cứu Thế giáng sinh, thì ông ta trị vì khoảng 40 mươi năm, từ năm 37 đến năm 4 trước Chúa Giáng Sinh. Có nghĩa là trước Chúa Cứu Thế ra đời khoảng 36, và sau Chúa Giáng Sinh 04 năm.
Một vị vua trị vì khá lâu, thì càng nhiều mưu mô, nhiều thủ đoạn, nhiều hiểm họa cho tha nhân.Vì lẽ đó, cho nên, không vị vua trần thế nào bất tử, trường sinh. Vì càng tìm kiếm sự bất tử cho thân xác, phàm nhân càng ra sức tự hủy  diệt mình. Trên trần thế không ai là bất tử, nhưng mang tư tưởng “sống mãi” trên trần thế nầy là một điều huyễn hoặc, tự chuốc lấy thảm họa, đau khổ cho chính mình va 2cho người khác. Như chúng ta biết, Tần Thủy Hoàng, vị vua của Trung hoa, đã không nhìn nhận thân phận phàm nhân, sai người đi tìm và ra sức vận dụng mọi cách để có được thứ thuốc trường sinh bất tử, đã hại biết bao sinh mệnh của người khác. Cuối cùng, ông ta cũng phải chết, nhưng mang theo mình một “gánh tội ác“ qua thế giới bên kia, dẫu rằng ông ta là vị vua có tài, nhưng thiếu đức.
Trở lại ý nghĩa Tin Mừng ( Mt 2, 1- 12) hôm nay, chúng ta thấy, có ba ý chính , đó là:
  • Thứ nhất : Dù ở gần bên Thiên Chúa, hay dù được Thiên Chúa ở gần bên, nhưng Thiên Chúa không tỏ hiện, ( mặc khải ), thì chúng ta cũng không thể đón nhận được ân sủng của Thiên Chúa. Cho thấy, đối với Thiên Chúa không có khoảng cách không gian và thời gian, địa lý. Vì Ngài là Chủ vạn vật. ( Từ câu 1- 8) Tin Mừng thuật lại bối cảnh các vị đạo sĩ tìm đến bái kiến Hài Nhi Giêsu, có yếu tố cụ thể thời gian, địa danh, triều đại trị vì của niên đại cầm quyền. Dù Chúa Giêsu ra đời đã có ghi chép trong Thánh Kinh, nhưng vị vua đang trị vì cũng tỏ ra rất bối rối khi nghe các vị chiêm tinh hỏi đến sự kiện. vâng, một sự bối rối đến kinh ngạc, sự ganh tức, nỗi hận thù sợ mất ngai vàng là tâm trạng của những kẻ đang cầm quyền, khi nghe tin c1o một điềm lạ, có một điềm báo một vị vua khác sẽ xuất hiện. Có lẽ, không phải Herode không biết Vị Cứu Tinh sẽ giáng sinh, nhưng ngày giờ cụ thể, nơi chốn đích xác, thì chắc chắn hoàn toàn vị vua nầy không thể biết, chúng ta thấy rõ ràng đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì mầu nhiệm chỉ được mặc khải cho người mà Thiên Chúa muốn tỏ bày.
Chúng ta thấy qua sự hỏi han và đối đáp giữa các vị chiêm tinh và vua Herode là một âm mưu, nhưng Thiên Chúa không biểu lộ sự mầu nhiệm của Người, thì không ai có thể truy tim. Chúng ta thấy yếu tố chính ở đây là : Yếu tố đẫn đường : là một “ÁNH SAO”. Ánh sao nầy có ý nghĩa kép chính là Đấng Cứu Thế đang xuất hiện, dẫn đường chứ không phải là một thiên sứ, hay một tạo vật nào khác. Vì sự mưu chước thâm độc của Herode, Thiên Chúa thấu hiểu.
  • Thứ hai : Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho mọi dân, mọi nước, có nghĩa là ơn cứu độ sẽ được ban cho hết mọi dân tộc, qua tâm tình ba vị chiêm tinh.
  • Thứ ba : Triều đại của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Thế Giêsu- Kitô là một triều đại cứu chuộc, tha thứ , có nghĩa là vương quyền của Người chính là Thập Giá, vương miện là  Mão Gai, vương quốc là Nước Trời, thần dân là những người bước theo trong Giáo Hội. Theo đó, chúng ta thấy ba lễ vật mà các đạo sĩ kính dâng cho Hài Nhi Giêsu là : VÀNG – NHỦ HƯƠNG và MỘC DƯỢC tượng trưng cho VƯƠNG QUYỀN tức Triều Đại của Đức Kitô. Nhưng, Triều Đại của Người được xây dựng bằng cuộc Tử Nạn tự nguyện hiến dâng bằng Thập Gía.Báo trước cuộc tử nạn bằng chất liệu ướp xác là Mộc Dược. Tức loại thuốc đặc biệt bằng thảo mộc để ướp xác các vị vua. Nhưng, Người sẽ chiến thắng tử thần, để bước vào Vương Quốc của Người là vương quốc vĩnh cửu của sự thật, sự sống từ nơi Thiên Chúa là Cha. Lúc đó, Người nắm giữ vương quyền và được tôn thờ như một Vị Vua đícch thực và vĩnh cửu cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Như vậy, Nhủ Hương cũng là thảo mộc đặc biệt để dành riêng cho việc thờ phượng.
Kết luận : Các vị chiêm tinh dâng lễ vật kính bái Hài Nhi Giêsu - Đấng Cứu Thế, nói lên Người là VỊ VUA đích thực của cả nhân loại, tức là Chúa Tể duy nhất của vũ trụ càn khôn . Và ơn Cứu Độ sẽ được ban cho mọi dân, mọi nước. Theo đó, Triều Đại của Đấng Cứu Thế là vĩnh hằng, vô biên trong tình thương của Thiên Chúa là Cha , Con và Thánh Thần./. Amen
04/01/2015

P.Trần Đình Phan Tiến