SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III TN ( B ) 2015 ( Mc 1,14-20 )

NHIỆM VỤ NƯỚC TRỜI

Kính thưa quý vị, thưa các bạn chủ đề Lời Chúa Chúa Nhật  III TN ( Mc 1, 14- 20 ) hôm nay cho chúng

- Thứ nhất : Chúa Giêsu rao giàng Tin Mừng, kêu gọi sám hối vì Nước Trời đã gần đến . ( Mc

- Thứ hai : Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên và thái độ đáp trả của các ngài.( Mc 1. 16 -

Như
chúng ta biết, Nước Trời chính là Triều Đại Thiên Chúa. Nếu Nước Trời không có trong lòng

người hôm nay, thì làm sao con người có thể hưởng được Nước Trời mai sau? Nhưng , muốn có

Nước Trời trong lòng người, thì phải làm sao ? Vâng, đây là chủ đề chính mà hôm nay Tin Mừng

thánh Marco muốn cho chúng ta biết. Thánh Marco cho chúng biết rõ Nước Trời là Triều Đại của

Thiên Chúa. Vì Nước Trời thì chắc chắn không phải là thế gian, nhưng rất cần thiết cho phàm nhân

nhân, vì nếu Nước Trời không ở trong lòng nhân thế hôm nay, thì làm sao con người có thể nhận biết

Chúng ta có thể hiểu Nước Trời qua nhiều hình thức đa dạng, nhưng điều căn bản là Nước Trời chính

là điều mà Thiên Chúa muốn cho con người thực hiện. Vì , nếu Nước Trời không có ở trong lòng

người ngay hôm nay, thì mãi mãi Nước Trời chỉ có một mình Thiên Chúa ngự trị mà thôi. Như thế thì

thật là buồn ! Tại sao vậy ? Thưa, bởi vì chỉ có Thiên Chúa với Thiên Chúa, chứ phàm nhân nào ” lọt “

vào được. Nhưng, rõ ràng, hôm nay, thánh Marco cho chúng ta thấy rõ Nước Trời là gì ? Vâng, Nước

Trời là Triều Đại Thiên Chúa.

Điều nầy rất quan trọng, bởi vì, Triều Đại là một sự cai trị lâu dài, một vương quốc vĩnh cửu. Muốn

được như vậy, con người cần phải đạt đến bằng một sự “thay đổi” cuộc sống, có nghĩa là ”sám hối”,

và tin vào “Tin Mừng”. Vì, không có một vương quốc nào giả dối, mà lại có một triều đại vững bền. Vì

triều đại có nghĩa là một vương quốc vững bền, đời đời , mãi mãi. Theo nguyên lý siêu nhiên lẫn tự

nhiên, cái xấu, cái ác không thể tồn tại. Dù cho học thức uyên bác, tài năng xuất chúng cũng không thể

phủ nhận chân lý trên. Từ đó suy ra, sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì vậy mới tồn tại vĩnh hằng.

Tại sao vậy? Thưa, rõ ràng nếu cái xấu và cái ác tồn tại thì mặc nhiên không có sự sống. Tất cả sẽ bị

diệt vong, từ cổ chí kim, nếu con người không nhận ra chân lý nầy, thì con người sẽ chết.

Vâng, đó là sự chết đầu tiên và sự chết ấy sẽ mãi mãi đè nặng trên con người, nếu như con người

không nhận ra chân lý là Thiên Chúa. Vì lẽ đó, con người phải tin Vào Tin Mừng của Đức Kitô. Con

người phải nhờ vào sự giáo huấn của Tin Mừng là Lời dạy dỗ của Thiên Chúa. Đó là nguyên nhân tại

sao Thiên Chúa ban Con Một của Ngài đến trần gian để đem ơn cứu độ cho trần gian.

Chúng ta thấy, về từ ngữ, “Triều “ có nghĩa là “Vua chúa ”, từ nầy chỉ cho riêng một nhân vật, đó là

”Vua”. Chúng ta thấy có từ kép “ triều bái, triều kiến, triều yết “, đều chỉ về đức vua. Từ “ Đại “có

nghĩa là “niên đại”,” thời đại”, có nghĩa cả một thời gian lâu dài. Mà Triều Đại Thiên Chúa thì vô cùng,

vô tận. Điều nầy cho thấy ý thứ nhất ở trên, tại sao Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng về Triều Đại Thiên

Chúa đang đến gần. Muốn đón nhận Triều Đại Thiên Chúa thì phải sám hối và tin vào Tin Mừng.

Rõ ràng, nếu không tin vào Tin Mừng thì không thể nào đón nhận được Triều Đại Thiên Chúa, mà Triều

Đại Thiên Chúa là ở trong lòng người. Vì rõ ràng, không ai được sinh ra mà làm thánh ngay,( trừ phi

các thánh Anh Hài Tử đạo.)

Trừ các thiên thần, còn phàm nhân ra thì những ai đang ở trong Triều Đại Thiên Chúa là Nước Trời, mà

được biết như là “ Thiên Đàng “, thì đều phải được lãnh nhận ơn cứu độ từ Thiên Chúa qua Đức Kitô.

Muốn vậy, điều kiện tiên quyết là phải sám hối và tin vào Tin Mừng. Những người đứng đầu trong

Nước Trời, ( như Lời Chúa Giêsu nói ) là những kẻ “ bé mọn ”. Nhưng, phàm nhân mà được Chúa

Giêsu khen ngợi là Gioan Tẩy Gỉa. Nhưng, kẻ ở trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông ( Mt 11, 11).

Như vậy, cho thấy kẻ ở trong Nước Trời là người phải phấn đấu rất nhiều, vì chính người mà được

Chúa Giêsu khen ngợi trong phàm nhân cũng không bằng kẻ ở trong Nước Trời. Nói như vậy, không có

nghĩa là thánh Gioan Tẩy Gỉa bị hạ thấp, mà là Chúa Giêsu vừa khéo léo tiết lộ về sự cao trọng của

Nước Trời, vừa khéo léo đề cao thánh Gioan Tẩy Gỉa. Vì, “Phàm nhân từ lòng mẹ sinh ra không ai cao

trọng hơn Gioan Tẩy Gỉa ”. ( Mt 11, 11 ; Lc 7, 28)

Chúng ta đều biết triều đại thế gian không vĩnh cửu, dù lâu đến đâu, cũng phải kết thúc, đó là quy luật

thế gian. Quy luật hiện sinh chỉ tồn tại theo quy luật của nó, đó là lẽ tự nhiên. Điều nầy vốn dĩ là như

thế, vì thế tất yếu là tự nhiên, vốn không thuộc siêu nhiên. Điều gì siêu nhiên thì vốn dĩ như vậy. Vì

thế, giữa cái tự nhiên và siêu nhiên luôn phân minh, rạch ròi.

- Phần thứ hai : Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên và thái độ đáp trả của các ông. ( Mc

Như chúng ta biết, “ Đức Tin “ là sự kêu gọi và đáp trả. Thiên Chúa kêu gọi, phàm nhân đáp trả. Đó là

một sự ưng thuận, sự bằng lòng, sự tự nguyện. Điều ấy thật tốt đẹp biết bao !

Phần Thiên Chúa Ngài luôn kêu gọi phàm nhân qua Người Con Chí Ái của Ngài, là Đức Giêsu- Kitô. Vì

thế, chúng ta thấy Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên để thiết lập một cộng đoàn dân Chúa. Hầu

để được đạt đến điều mà Thiên Chúa muốn con người thực thi, để được sống trong Triều Đại Thiên

Chúa là Nước Trời. Như vậy, nhiệm vụ Nước Trời là của phàm nhân và cho phàm nhân, nhưng chính

Đấng Cứu Thế Giêsu- Kitô đem đến qua sự rao giảng Tin Mừng Nước Trời của Người. Hữu nhiên,

Người phải mặc lấy nhân tính phàm nhân, hầu biểu lộ sự rao giảng Nước Trời bằng sự hữu hình.

Theo đó, Nhiệm Vụ Nước Trời là của con người và cho con người, chứ không phải của và cho Thiên

Chúa. Thiên Chúa là Đấng ân ban Nước Trời, tức Triều Đại của Ngài cho con người. Vì thế, Nước Trời

ở ngay trong lòng người, khi họ đón nhận Lời Tin Mừng của Chúa Giêsu. Nhưng, Thiên Chúa không

ban Nước Trời ở trên trời, mà ban cho con người ngay dưới thế, vì vậy, Chúa Giêsu không giữ Lời tin

Mừng như một thứ tài sản đặc quyền, đặc lợi, mà Người kêu gọi phàm nhân cộng tác. Vì lẽ đó, Chúa

đã kêu gọi những con người đầu tiên để cộng tác vào sứ vụ rao giảng Nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đến trần thế để thiết lập Nước Trời tức Triều Đại Thiên Chúa, nhưng nếu con người

không đón nhận và đáp trả, thì hữu nhiên không có Nước Trời trong lòng họ.

Theo lẽ đó, chúng ta thấy các môn đệ đầu tiên đã đáp trả một cách trọn vẹn, dù rằng là phàm nhân,

hữu hạn, khiếm khuyết, nhưng, tín trung và bền đỗ. Đó là ân sủng, đó là đức tin, đó là hạnh phúc của

Triều Đại Thiên Chúa mà những ai ( bất cứ ai) được kêu mời và đáp trả như các thánh Tông Đồ đầu

Khởi đi từ bài đọc I ( Gn 3, 1- 5 ; 10 ) hôm nay, chúng ta thấy , Thiên Chúa vì yêu thương thành Nin-vê

tội lỗi đã sai tiên tri Giô-na đến kêu gọi họ ăn năn sám hối và được tha thứ. Như chúng ta biết, tiên tri

Giô – na là vị tiên tri mang dấu hiệu tiên trưng, ý nghĩa tiên trưng về cuộc Tử Nạn của Đấng Cứu Thế ,

ba ngày đêm trong bụng cá, tượng trưng ba ngày Đấng Cứu Thế xuống ngục Tổ Tông, tức nhân tính

của Người phải ở trong mồ ba ngày. Như vậy, tiên tri Giô – na là vị tiên tri được diễm phúc mang hình

ảnh tiên trưng về Đấng Cứu Thế.

Kế đến bài đọc II ( 1 Cr 7, 29 – 31), thánh Phao-lô nói rất chí phải, “Vì bộ mặt thế gian nầy đang qua

đi” ( c 31). “ Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Những ai có vợ coi như không có, kẻ mua sắm hãy coi

như không mua sắm, kẻ khóc lóc thì coi như không khóc lóc, kẻ vui mừng thì coi như không vui mừng.

kẻ hưởng thụ của cải trần thế thì coi như không có gì “. ( 1Cr 7, 29-31)

Như vậy, tình yêu của Thiên Chúa chính là sự sống vĩnh cửu cho chúng ta, thế gian sẽ qua đi, vì nó

vốn dĩ như thế. Nhưng Triều Đại Thiên Chúa là vĩnh cửu. Như chúng ta biết bộ mặt nào rồi cũng tan

biến đi, nếu nó vốn là tự nhiên được hiện hữu trên trần gian. Dù là những nơi thờ phượng, phụng tự

chẳng hạn. Thiên Chúa thì không thay đổi, nhưng con người thì phải đổi thay, những cơ sở phụng tự

thuộc vật chất, về mặt kiến trúc, thẩm mỹ, độ bền, vị trí chẳng hạn, thì nó được giữ nguyên. Như vị

trí tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng chẳng hạn, trải qua 50 năm, ngôi nhà thờ vẫn còn giữ nguyên

nét ban đầu. Nhưng cách đây 30, lúc đó con 20 tuổi, thường lui tới nơi nầy, thấy cảnh vật và con

người phải khác đi với cảnh vật và con người hiện nay, vì 30 năm là một chặng đường khá dài cho

một cuộc đời, tất yếu , mọi sự phải được thay đổi. Như người đứng đầu tu viện 30 năm qua thay đổi

mấy lần, nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì nhân viên bán sách hiện nay không có người nào trên

30 tuổi, điều đó có nghĩa là cách nay 30 năm họ còn ở một thế giới nào đó. Nói như vậy, chúng ta

thấy sự kỳ diệu của Thiên Chúa là Đấng kỳ diệu vô cùng, và sự siêu nhiên mới tồn tại, còn sự tự nhiên

sẽ qua đi như ngày và đêm, như vốn dĩ nó phải có vậy.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và kêu gọi con người sám

hối và tin vào Tin Mừng, để họ nhận được ơn cứu độ. Xin cho con người trần thế biết nhận ra tình

thương của Chúa mà đáp trả. Bằng cách đón nhận Tin Mừng Nước Trời và thực thi, vì đó là nhiệm

vụ Nước Trời, ( là Triều Đại Thiên Chúa ) dành cho họ. Xin cho họ nhận thức nhiệm vụ Nước Trời

mà thực thi như lòng Chúa mong ước./. Amen

25/01/2015
P.Trần Đình Phan Tiến