Màu sắc mà chẳng ai tạo nên được, chỉ do Thiên Chúa!

Màu sắc mà chẳng ai tạo nên được, chỉ do Thiên Chúa!

(Colours no man can create, only God!)

Trên mạng, nhắm giới thiệu ''màu sắc của chim trời'', một vài Videos ghi tựa đề này: Color No Man Could Create - Email OF The Day. (*) Trong câu ấy, chữ ''could'' có nghĩa ''ĐÃ CÓ THỂ'' (was able to), tức là ''quá khứ'' của CAN: có thể. (*) Xin sao lại ở bên dưới hình một số loài chim nhiều màu sắc.)
Nhưng, để xác tín rằng, ''hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi'', con người KHÔNG có khả năng tạo nên ''màu sắc của chim trời'', tôi bèn đổi chữ COULD thành CAN ở thì HIỆN TẠI bởi vì đó là CHÂN LÝ ''ở mọi thời'': at all times, en tout temps!
Họa sĩ trứ danh Juan Miro, người Tâybannha, có thể PHA màu rất đẹp, khiến thế giới ngỡ ngàng; nhưng các màu ấy cũng do Ông Trời làm nên qua Thiên Nhiên vốn CHẲNG do con người tạo ra!!!
Nhiều người cho rằng KHÔNG CÓ Thượng Đế, mọi sự đều do NGẪU NHIÊN. Chính vì thế, tôi đã trả lời ''họ'' qua bài viết được đăng ở nhiều Trang, chẳng hạn nơi Trang này:
Để trả lời cho chàng thanh niên đã chối Chúa, tôi nói thế này: ''Tôi hiểu ý của anh là gián tiếp bác bỏ những gì tôi đã trình bày. Về SỰ DỮ nói chung thì tôi đã có bài viết. Ở đây, để khỏi mất thì giờ, tôi chỉ đưa ví dụ về sự NGẪU NHIÊN và về ''thành quả'' của việc làm CỐ Ý. Anh thử NÉM bình MỰC vào tường cho nó VỠ ra. Mực sẽ trở thành nhiều VẾT to, nhỏ, hình thù nào đó hoàn toàn KHÔNG THEO ý mình. Rồi anh lấy cây viết mực, VẼ cái mặt người THEO Ý mình. Là bác sỹ giải phẩu, NẾU anh MÓC được hai mắt tôi, rồi GẮN mỗi con vào hai nơi KHÁC NHAU trên ''mình tôi'' cho tôi VẪN thấy đường, đọc sách thì, khi đó, tôi SẼ TIN rằng KHÔNG có Thượng Đế! MỖI tế bào TRONG thân xác tôi là mỗi ''vũ trụ'' DO Chúa dựng nên, MÀ khoa học gia CHƯA hiểu được hết; họ KHÔNG chế ra được gì TỪ ''hư vô'', HUỐNG CHI cả Vũ Trụ quá bao la VƯỢT sức tưởng tượng của con người! Tại sao cái MIỆNG của mình lại NẰM trên khuôn mặt, mà KHÔNG phải nơi khác? Tại sao hai tai KHÔNG do ngẫu nhiên nằm hai nơi KHÁC NHAU? Mời anh tìm xem những Videos về KỲ CÔNG của Thiên Chúa mà các nhà bác học KHÔNG thể làm ra như thế được:

The Wonders of Creation reveal God's Glory – Patterns (Có Videos khác nằm chung.)

The Wonder of God's Creation:

(Thai nhi: Kỳ Công Sáng Tạo của Thiên Chúa. Có Video khác nằm chung.)

Đức Quốc, 28.01.2015
Phan văn Phước

COLOURS NO MAN CAN CREATE, ONLY GOD