LỜI KINH SỚMSáng nay dâng Chúa lời thầm
Từ trong ánh sáng từ tâm hiện về
Con qùy trước mặt Gia-vê
Hừng đông đang tới bốn bề lặng thinh


Con tim gõ nhịp tâm tình
Cha ơi! trìu mến hồn xinh con chào
Dường như tiềm thức thì thào
Giọt tình yêu thắm đụng vào tâm minh

Chắp tay gõ cửa Thiên Đình
Cầu xin Thánh Ý yên bình đời con
Đường đi ước hẹn cho tròn
Gieo duyên nhân đức lối mòn nở hoa

Qua đông xuân đến chan hòa
Từ trong Lời Chúa mà ra vạn loài
Nụ xinh hoa sẽ nở hoài
Chan hòa mặt đất trong ngoài thắm tươi

Mùa xuân vạn đóa hoa cười
Đem hương bác ái đến người khổ đau
Tình yêu vĩnh cửu tươi màu
Từ Ngài vươn tới ngàn sau mãi cùng

Lời Ngài đem đến thủy chung
Cho ai lỗi nhịp lạc cung trở về
Lời Ngài giải thoát cơn mê
Hương kinh tình mến Gia-vê ấm nồng.

Trầm Hương Thơ
01-2015