HIỆP NGUYỆN - ĐÊM XUÂN (Xướng họa)

HIỆP NGUYỆN


Chuông điểm giao thừa khẽ vọng ngân
Lòng ai bỗng lạ...lạ vô ngần
Niềm xưa thả ý cùng sương nhẹ
Gió mới gieo vần với bạn thân
Cảm tạ Cha Trời muôn nghĩa thắm
Nhớ ơn Đất Mẹ vạn tình chân
Lời kinh hiệp nguyện dâng lên Chúa
Xin đổ an bình xuống thế nhân.

Mariella
01. 01. 2015

Bài họa

ĐÊM XUÂN

Tiếng trống tân niên đã chuyển ngân
Vang lên nhắc nhớ...nhớ khôn ngần
Năm qua chấm dứt đầy ơn lạ
Xuân đến bắt đầu lắm sự thân
Hướng vọng lên Ngài tâm cảm tạ 
Trông về cố Quốc tấm lòng chân
Kính dâng Chúa Cả lời chung nguyện
Lạy Mẹ từ bi cứu chúng nhân

Trầm Hương Thơ
01.01.2015