HÀM MÔ CÔNG THỔI ỐNG ĐU ĐỦ

Trước loạt bài “ Thổi bong bóng trâu dũng xà mâu “, những thợ thổi ống đu đủ tỏ lời xỏ xiên, anh nhà quê xứ Thủ kém trí không biết nhìn ra, “ quần hùng “ đang vận dụng “ hàm mô công “ thổi xà mâu thành bò để nó
phá đảng việt cộng!
Bửa nay, có bài báo trên Hoàn cầu Khải tượng chệt viết đại ý rắng: Dũng xà mâu có triển vọng trở thành tổng bí đảng việt cộng. Nó có khuynh hướng thân Mỹ. Nếu nó lên làm tổng bí an nam cộng, nó có thể lái An nam về phía Mỹ để cầu cạnh vô cái Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP để cứu vớt nền kinh tê – tài chánh đang ngáp ngáp. Vậy để đối trị, đảng chệt cộng ta nên dùng viện trợ kinh tế làm đòn bẩy buộc hàm thiếc chi bộ An nam cộng lại cho chặc.

Sự vụ cho thấy, các ông “ quần hùng “ thấp trí, không thấy mưu kế của xà mâu và chệt khựa, bên tung bên hứng, bịp các ông phùng mang thổi đít trâu vô duyên!

Dũng xà mâu không bao giờ phá đảng. Nó mà phá đảng thì sự nghiệp bản thân và dòng họ cũng tiêu vong.
Nó cũng không bao giờ theo Mỹ, bởi vì muốn theo Mỹ thì phải dân chủ hoá chế độ. Mà hễ dân chủ hóa chế độ thì đảng vẹm cũng tiêu, lấy gì để cha truyền con nối?

Cho nên mà cho nên, nói với các ông thuở nay chưa biết mô hình nào khác, ngoài cái xã nghĩa, cứ suy nghĩ xoay quanh trong cái “ phạm vi cơ chế “, nghĩa là suy nghĩ và hành động lòng vòng trong cái lồng việt cộng. Chim trong lồng bay vòng vòng biết thuở nào ra?! Phải suy nghĩ vượt ra ngoài phạm vi cơ chế ( thinking out of the box ), hành động vượt qua cơ chế mới được. Chớ mà còn cứ nắm níu, hết dựa sang sâu, trong lú quay sang dũng xà mâu là “ non venir òu “, nghĩa là hổng đi tới đâu hết trơn.

Và để trả lời “ quần hùng “ mà thật ra chỉ là thợ thổi ống đu đủ rẻ tiền xum xoe nịnh bợ bọn trùm việt cộng để cầu cạnh kiếm chác mà nói thác ra là ta mưu lược thuốc nước xà mâu phá đảng để giữ thể diện, gã nhà quê xứ Thủ đặt vè:

Quần " hồ ", cẩu đảng hãy nghe đây!
Lời chánh trực của kẻ sĩ Miền Nam
Dù thua trận mât nước tù đày gian khổ
Vẫn giữ dạ sắt son vì Đất nước và Dân tộc
Ngạo nghễ cất cao đầu nêu cao chính nghĩa Quôc gia
Quyết không học thói gian tà luồn cúi phường bại hoại việt cộng
Giở giọng chưởng cù lần " hàm mô công " ếch nhái
Tôi, con cháu Trưng, Triệu, Lê Lợi, Quang Trung
Anh hùng hào kiệt giống nòi hùng cường Lạc Long
Người Quốc gia quang minh, chính trực
Dù có phải chết vì bổn phận con dân của Đất nước
" Quyết noi gương người xưa trung chính
Vì yêu nước non vui lòng hiến thân "
Quyết không học đói thói gian manh việt cộng
Đâm bị thóc, thọc bị gạo vì danh lợi phe đảng
Quyết không lần khân xum xoe cầu cạnh
Phe mẹ rượt nào của bọn mãi quốc cầu vinh việt cộng
Tôi chỉ biết đứng cùng đồng bào ruột thịt của tôi và chiến đấu
Tôi phân biệt rõ ràng giữa mưu lược và bá đạo gian manh
Vương đạo Miền Nam VNCH dùng giáo dục, thuyết phục
Không như bá đạo hồ bác cụ việt cộng dùng bạo lực áp bức
Vương đạo dù thua thiệt trong ngắn hạn
Rốt cuộc thắng trong trường kỳ lịch sử
Sách có chữ rằng:
" Chiếm được đất mà mất lòng người là thua
Mất đất mà được lòng người là thắng "
Đối với kẻ sĩ nước Việt,
chuyện thắng thua nhất thời cũng không quan trọng
Làm sao cho sông núi Việt, dân tộc Việt trường tồn
Đó mới là mục tiêu tối thượng của kẻ sĩ con dân nước Việt

Nguyễn Nhơn