ĐGH. Phanxicô tông du đến Phi Luật Tân từ 15-19-01. 2015 với chủ đề "Ân sủng và lòng thương xót"
Trang Web chính thức mở từ 08-07-2014 bắt đầu chuyên đề về chuyến thăm của ĐGH. Phanxicô đến Phi Luật Tân.  Mọi việc chuẩn bị đang được tiến hành kỹ lưỡng cho chuyến thăm của ĐGH. Phanxicô đến Phi Luật Tân từ 15-19-01 2015 Tuần này. Hội đồng Giám Mục Phi Luật Tân đã công bố trên trang web chính thức về chuyến thăm quan trọng này từ ngày trang Web chính thức mở .

Các trang web đều có một đồng hồ đếm ngược đang đếm ngược từng ngày cho đến khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô xuất hiện của. Logo chính thức của chuyến thăm với chủ đề đã được chọn "Ân sủng và lòng thương xót"
 (Grace and compassion) - (Gnade und des Mitgefühls) luôn hiển thị cùng với một hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Sáu trẻ em nơi khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão "Hải yến" năm vừa qua cầm những bản vẽ tay vui mừng chào đón các Đức Thánh Cha. Trong chuyến thăm lần này Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm khu vực bị tàn phá bởi cơn bão kinh hoàng của năm trước.

Trang web này cũng có các bài hát chính thức cho chuyến thăm này, mang tên 
"Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa"
 (We are all children of God) - (Wir sind alle Kinder Gottes) được hát cùng với những cử điệu nhịp nhàng để diễn tả.

Trang web còn có các lời cầu nguyện chính thức, được cầu nguyện trong mỗi Thánh Lễ cử hành trong cả nước. Chương trình này đã bắt đầu từ ngày 01-08-2014 đến 14-01- 2015 để nói lên tầm quan trọng to lơn này.
Trang Web. cũng đã nhấn mạng đến chuyến thăm lịch sử của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II vào năm 1995. Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Manila lần trước là lớn nhất trong lịch sử, với 5 triệu người tham dự. 

Trầm Hương thơ
08-01-2015