CÒN THIẾU BIA...

Còn thiếu ''bia di tích nơi bác Hồ rửa'' các bộ phận khác
Xin mời xem ''bia di tích nơi bác Hồ rửa chân, nơi bác Hồ đã đái'' để thấy rằng cái đảng cộng sản Việt Cọng chà đạp Văn Hóa Việt đến mức nào!!!
Như vậy, đảng quên lập ''bia di tích nơi bác của chúng rửa các bộ phận khác'' để có nhiều con rơi, để phá trinh ''cháu ngon'' của bác từ Nam ra thăm cụ (không dấu nặng) Hồ, nơi bác đi ''đại tiện'', nơi bác chui đầu, le lưỡi.
Thậm chí ''đôi dép'' (mà bác của chúng mang, đạp bao nhiêu thứ dơ bẫn, thối tha) cũng được đảng bắt trẻ thơ ''ngậm'' trên miệng qua câu hát thế này: ''Đôi dép đơn sơ, đôi dép bác Hồ, bác đi từ ở chiến khu bác về. Phố phường, trận địa, nhà máy, đồng quê đều in dấu dép Bác về, Bác ơi!''
Còn có di tích Ba Đình chứng minh bác là tên đại địa chủ dù bác đã xuống ở với Mác, Lê, Mao trong hỏa ngục!!!
Trần Lạc Hồng


Bia di tích nơi 'bác' Hồ từng... rửa chân


Di tích boác Hồ tại Quảng Bình, quê Bọ Lập:
Ảnh Thu Nhỏ