CHUYỂN HÓA TOÀN TRỊ VC BẰNG ĐẤU TRANH “ PHI BẠO LỰC!”

Trích: “ Chính vì vậy trong dịp đầu năm - trong tinh thần dân chủ và với ý nguyện chung mong muốn cho nhân dân và đất nước sớm mở sang trang sử của một nước VIỆT NAM MỚI... tôi muốn trao đổi một số nhận định và ý kiến về tình hình đất nước và các bước cần có để đẩy mạnh cuộc vận động dân chủ trước mắt và lâu dài.
Mục tiêu cuối cùng và mục tiêu trước mắt của chúng ta
Chúng ta cùng theo đuổi mục tiêu chung rất quan trọng là chuyển đổi VN từ chế độ độc đảng toàn trị sang chế độ dân chủ đa nguyên bằng phương pháp đấu tranh phi bạo lực. Vì chúng ta đều thấy rất rõ là, chế độ toàn trị kéo dài thêm một ngày, thêm một năm là đất nước và nhân dân thêm một ngày, thêm một năm tụt hậu, bất công, tham nhũng, đàn áp và nay còn rơi vào nguy cơ lệ thuộc Bắc kinh!
( Âu Dương Thệ: Làm thế nào để đất nước thoát khỏi màn đêm toàn trị, tiến vào rạng đông dân chủ? )

Sau khi đi một đường phân tích tình hình, từ bộ xậu tứ trụ Ba Đình qua tới chệt cộng vòng qua Mỹ và EU, chiến lược gia Âu Dương Thệ đưa ra chương trình hành động “ Phi bạo lực “ như vầy:

“ Mục tiêu 2015 của phía dân chủ: Cương quyết đẩy mạnh thêm cuộc vận động dân chủ để tạo ra những hoàn cảnh mới thuận lợi cho phía dân chủ. Nếu điều kiện trong nước và quốc tế thuận lợi thì cần biết khai thác theo thế "xé rào" để đưa cuộc vận động dân chủ vững mạnh và tiến nhanh hơn.
Các hoạt động:
ĐH 12: Đòi dân chủ hóa nội bộ đảng bằng:
Các Đại hội đảng bộ tỉnh-thành phố chuẩn bị cử đại biểu dự ĐH 12 và bầu ban chấp hành mới ở địa phương phải do các đảng bộ địa phương toàn quyền phụ trách, chấm dứt sự chỉ thị và ra lệnh của Bộ chính trị về các quyết định nhân sự của địa phương và việc cử đại biểu tham dự ĐH 12.
Chức Tổng bí thư: Phải có ít nhất 3 ứng cử viên (UCV), các UCV được công khai trình bày mục tiêu, đường lối và chương trình hoạt động của mình. Nếu không có UCV nào đạt đa số quá bán thì 2 UCV có số phiếu cao nhất tranh cử chung kết, UCV nào có trên 50% phiếu đồng ý sẽ trúng cử TBT. Bầu cử, kiểm phiếu và tuyên bố kết quả công khai trước ĐH.
Mỗi UCV vào Bộ chính trị phải được sự giới thiệu của ít nhất 1/3 đại biểu tham dự ĐH…
Kỷ niệm 30.4.2015: Ngày Hòa giải dân tộc. Tổ chức tập thể cả Nam-Bắc thăm viếng các nghĩa trang binh sĩ và thường dân hai miền đã hy sinh trong cuộc nội chiến. Các tôn giáo tổ chức các lễ cầu siêu. Tổ chức các cuộc gặp gỡ chung giữa các thương binh, gia đình tử sĩ cả hai miền. Không viết bài trên báo, đài ca tụng bên này, đả phá bên kia liên quan tới cuộc nội chiến.
Kỷ niệm 19.1, 17.2….: Tổ chức thăm viếng các nghĩa trang, thương binh, gia đình tử sĩ đã hi sinh trong các cuộc chiến chống xâm lược của Trung Quốc ở biên giới phía Bắc 2. 1979, trận hải chiến chiếm Hoàng Sa 1.1974 và trận hải chiến Gạc-Ma đầu 3.1988... Mở Hội thảo Quốc tế ở trong nước về biển Đông. Tùy theo tình hình có thể tổ chức biểu tình chống xâm lược của Bắc Kinh và sự ươn hèn của Hà Nội, đòi kiện Trung Quốc công khai trước các tòa án quốc tế về vi phạm chủ quyền trên biển Đông của VN và các nước Asean...
Những hoạt động đặc biệt: Nếu xảy ra những cuộc đàn áp, khủng bố và giam giữ nhiều người dân chủ thì cùng nhau lên tiếng kêu gọi Mỹ EU, LHQ... không cấp chiếu khán xuất ngoại và khóa trương mục ngân hàng ở nước ngoài của những người phụ trách công tác an ninh trong Bộ chính trị và Chính phủ, một số tướng lãnh Công an đã nổi tiếng đàn áp những người dân chủ và nhân dân.
Nếu nhiều báo chí lề dân bị đàn áp và báo chí lề đảng bị bịt miệng thì đồng loạt lên tiếng yêu cầu Mỹ, EU, LHQ... không cấp chiếu khán xuất ngoại và khóa trương mục ngân hàng ở nước ngoài của một số nhân vật trong Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ thông tin tuyên truyền đã cấm báo chí mạng và bẻ cong ngòi bút các nhà báo lề đảng.
Khi xảy ra những hành động xâm lấn mới của Bắc Kinh hay khi có những biến động lớn ở Trung Quốc cần kết hợp các hoạt động báo chí, biểu tình, vận động dư luận quốc tế áp lực với chế độ toàn trị CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ.

Các hoạt động phi bạo lực kể trên xét ra không làm rụng sợi lông chân của việt cộng thì làm thế nào chuyển hóa chế độ toàn trị việt cộng cho được, bởi vì:

1/ Đòi dân chủ hóa nội bộ đảng bằng cái miệng tài thì làm sao bọn cu li việt cộng chịu nghe. Có khi nói láp váp chúng nó bực mình, bắt bỏ tù là hết đường binh!
2/ Kỷ niệm 30.4.2015: Ngày Hòa giải dân tộc. Chỉ câu nầy thôi thì đáng lẽ không cần đọc tiếp, bởi vì Âu Dương Thệ lộ bem thành Âu Dương Phong Tây Độc, viết lòng vòng chỉ để kêu gọi hòa hợp hòa khí với việt cộng. Nội chiến con bà mi! Đó là cộng sản Bắc Việt đánh chiếm Miền Nam dâng cho Nga – Hoa như lời Lê Duẫn nói và hiện còn dựng bảng chưng trên cổng nhà mồ của nó.
3/ Kỷ niệm 19.1, 17.2….:Các hoạt động đặt vòng hoa hoặc biểu tình cò con thì bọn côn an vẫn phá phách, trấn áp như thường lệ, chẳng nên nông nỗi gì!
4/ Những hoạt động đặc biệt: Khi bị việt cộng đàn áp thì... kêu gọi Mỹ. EU và Quốc tế can thiệp. Và kết quả là...việt cộng vẫn còng đầu, đánh đập, bỏ tù như thường lệ!

Tóm tắt là: Đấu tranh với hung tàn cu li việt cộng bằng phương pháp “ Phi bạo lực “ giống như chó sủa lỗ không, làm màu làm mè cho có lệ để phô trương ra vẻ ta đây khôn ngoan tranh đấu cò chương trình, sách lược. Còn như có kết quả gì hay không là tùy thuộc … việt cộng!

Thật ra thì bài viết vẫn theo kỷ thuật tuyên giáo vẹm là viết khen đối phương đủ thứ, chê phe ta cũng nhiều dụ khị đối phương thích híp mắt để rình rình chen vào giữa một câu xuống xề chính yếu.
Ở đây câu xuống xề nhằm mục đích chính của bài viết là đây:
“ Cần suy nghĩ để mở ra hướng đi thích hợp, cùng với các nguyên tắc và điều kiện căn bản cho khả năng hình thành một Liên Minh Những Người Dân chủ VN với sự tập hợp của các thành phần nhân dân, chuẩn bị việc thành lập một chính quyền mới sau khi chấm dứt chế độ toàn trị, với sự tham gia của các tổ chức và nhân sĩ dân chủ, kể cả thành phần các đảng viên tiến bộ tích cựcđể thiết lập một NƯỚC VIỆT NAM MỚI theo dân chủ đa nguyên... “

Tưởng tranh đấu phi bạo lực muốn đi tới đâu, té ra chỉ là muốn đi tới một thứ chú phỉnh liên minh tạp lục, đủ mọi thành phần tạp pí lù nham nhở kêu là Việt Nam Mới!!!

Cái nhà ông Âu Dương từ Thệ nguyện hóa ra Tây độc Âu Dương Phong, bởi vì sach có chữ rằng: Hòa hiệp, hòa giải với việt cộng là Tự sát!

Nguyễn Nhơn