Các loại nấm trồng bằng hóa chất

 Các loại nấm trồng bằng hóa chất
Bùa phép của các “chú ba tàu”...dan cua nuoc ho ..ho con dâu dôc ,ngay ca sua tre em uông..thi noi gi chung không gian dôi giêt hai nguoi VN dê làm giàu..?
..Tây chay hàng cac loai thuc phâm Trung công là bao vê suc khoe cua chinh minh và gia dinh vây...Xin phô biên dê bà con VN dông huong cac noi trên thê gioi dêu biêt dê phong nguà...KHÔNG PHAI CHI NÂM DÔC..mà hâu nhu TÂT CA cac thu thuc phâm co nhan hiêu "product of China" or "Product of PRC (people republic of china) viêt tat vi so thiên ha biêt san phâm làm tai Trung công..!
   DÂY CHINH LA MÂM MÔNG Làm dân VN BI UNG THU tang nhanh trong thoi gian gân dây o VN..cac trung tâm UNG BUU không con du cho nam..binh viên Ung thu bi qua tai...và nguoi dan VN bi binh TRIÊT SAN..không sinh de duoc..vài chuc nam nua toàn nguoi già yêu,bac nhuoc,không con Thanh niên nam nu dê giu gin dât nuoc..bon Trung công se nuôt chung toàn coi nhu lây viên keo trong tui ao ra..!..Lôi tai AI..? bon Mafia viêtcông tham nhung dê chung tuôn hoa chât dôc hai vào VN tu do...!,,DA DAO Viêtcông buôn dân,ban nuoc và tham nhung tay sai cho Tàu công giêt hai dân minh..!
image
Đây là các loại nấm ươm ủ bằng hóa chất độc hại bán la liệt tại các chợ Tàu Việt.
Nấm cũng từ hóa chất, giá đỗ cũng từ hóa chất. Và 2 loại này được làm thành nhiều loại thức ăn chay ngon miệng!

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Thật đáng sợ!
Mong là báo chí địa phương nên đưa tin về những loại thức ăn được làm từ hóa chất của Tàu như các loại nấm này.
Để bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta, nên in ra những hình ảnh này, đem đến các chợ yêu cầu chủ chợ không nên bán nhựng thứ độc hại này. Nếu không, chúng ta cần thu thập hình ảnh chứng cớ gởi lên văn phòng FDA địa phương yêu cầu kiểm tra và cấm bán.
FDA Office
San Francisco District (Pacific Region)
1431 Harbor Bay Parkway
Alameda, CA 94502