Bột trộn sẵn từ Việt Nam chứa quá nhiều chất nhôm!

Báo Đức đưa tin: Bột trộn sẵn từ Việt Nam chứa quá nhiều chất nhôm!

(Stark überhöhte Aluminiumgehalte in Fertigmehlmischungen aus Vietnam!)

Không biết Việt Nam có đưa tin ấy hay chưa!
Bốn loại bột trộn sẵn được nêu là: Bột Bánh Bao, Bột Bánh Khọt, Bột Bánh Bông Lan Hấp, Bột Bánh Bông Lan Nướng của hãng Vĩnh Thuận chứa quá nhiều chất nhôm (1670 mg/kg) trong khi định mức ''được phép'' cao nhất cho mỗi người có thể sử dụng mỗi tuần là 1mg/kg.
Khi cơ thể nhận quá nhiều chất nhôm thì nhôm tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, chẳng hạn như:
- Làm chết tế bào não.
- Làm hại hệ thống thần kinh trung ương.
- Làm mất trí nhớ.
- Làm mặt mày bơ phờ...
Bản tiếng Đức:
Aufgrund stark überhöhter Aluminiumgehalte in den folgenden Fertigmehlmischungen aus Vietnam werden diese zurückgerufen.
Die Produkte wurden bundesweit vor allem über sog. Asia-Märkte verkauft
Im Fertigmehl “Bot Banh Bong Lan Nuong” wurde ein Aluminiumgehalt von 1670mg/Kg festgestellt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hat den Grenzwert für die wöchentlich tolerierbare Aufnahmemenge (TWI) auf ein Milligramm Aluminium je Kilogramm Körpergewicht festgelegt.

Betroffene Produkte der Marke Vinh Thuan:
Bot Banh Bao Dumpling Flour, MHD 12.06.2015 und MHD 30.12.2015
Bot Banh Khot Flour for the small pancake, MHD 30.12.2014
Bot Banh Bong Lan Hap Steamed cake flour, MHD 30.09.2015
Bot Banh Bong Lan Nuong Baked Cake flour, MHD 30.09.2015
Verbraucher sollten die Fertigmehlmischungen NICHT mehr verwenden und können diese gegen Kaufpreiserstattung in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.
Xin xem Báo Đức: