Bài giảng (vô cùng can đảm) của LM Nguyễn Văn Phương tại Saigon

Xin mời theo dõi  bài giảng của LM Đa Minh Nguyễn Văn Phương trong Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý Và Hòa Bình ngày 25.1.2015, tại Sài gòn.

Xin cám ơn và ngưỡng mộ quí Linh Mục của DCCT Sài gòn đã vô cùng can đảm trước Đảng Cộng Sản man rợ và một nhà nước mang nhiều tội lỗi nhất trong lịch sử dân tộc.
Thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý & Hòa Bình
lúc 08:00PM ngày 25-1-2015 tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Saigon
LM Đa Minh Nguyễn Văn Phương giảng lễ