VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.


Tôi đã thấy một trời xuân huyền nhiệm
Từ trời cao cung điện rất huy hoàng
Nơi sáng láng Chàng ngự thật cao sang
Đang bỏ lại vinh quang và nhập thế


Chàng thương tôi vô cùng không thể kể
Đang xuống trần cứu thế khỏi lụy vong
Ôi Thiên Tử! nhập thể giữa cung lòng
Đấng Trinh Nữ vô song nguồn ơn thánh

Tôi đang thấy tỷ vì sao lấp lánh
Trổi nhạc lên óng ánh múa hòa ca
Tiếng Thiên Thần nhã nhạc hát thương ta
Giữa không trung vỡ òa niềm vui sướng

Chàng đang xuống, ôi chao! Chàng đang xuống
Tấm linh hồn em hướng vọng trời cao
Trái tim em hòa nhịp với trăng sao
Ru điệu nhạc dâng trào lên Thánh Chúa

Nơi Chàng đến mùa đông đang tàn úa
Bổng tỉnh bừng! sáng chóa và chuyển luân
Nơi Chàng đến tất cả là mùa xuân
Đem Ánh Sáng đầu tuần cho tất cả

Nơi tăm tối cũng không còn buồn bã
Những lạnh buồn vội vã biến tan đi
Cả vũ trụ cũng phủ phục Hài Nhi
Cùng dõi theo từ khi Chàng xuống thế

Tôi đã thấy thiên thần nhiều vô kể
Tiếng kèn loa xuống thế báo cho đời
Cùng hòa xướng cung giọng vang khắp nơi. 
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.

Trầm Hương Thơ
23.12.2014