THƠ GIÁNG SINH 2014

MẦU NHIỆM NHẬP THẾ
Từ trong thăm thẳm
Thiên Chúa nhiệm mầu
Ngài luôn yêu dấu
Những kẻ cậy trông


Sau khi Nguyên Tổ
Đã phạm lỗi răn
Thiên Chúa toan ban
Một Đấng Cứu Chuộc


Như “Lời giao ước”
Ngài đã  tín trung
Ban Con yêu dấu !
Tuyệt diệu vô cùng !


Đó là Ngôi Hai
Người đã thành thai
Trong lòng Nữ Thánh
Bởi phép Thánh Thần


Thiên Chúa cực nhân
Vì lòng ái tuất
Hoàn thành Nhập Thể
Xuống để sinh ra


Bởi lòng Đức Bà
Thật là thánh khiết
Vì yêu mãi miết
Nhân loại bất trung


Nay Người xuống trần
Thật là đại phúc
Ta hãy suy tôn
Tình thương Thiên Chúa


Trước hình máng cỏ
HÀI NHI BÉ NHỎ
Là Chúa Ngôi Hai
Huyền nhiệm thành thai


Hữu Hình Nhân Thế
Hình Hài nhỏ bé
Quyền phép vô biên
Hỡi kẻ kém tin


Sao còn hờ hững
Chẳng chịu tôn thờ
Tình cao quá đỗi !
Là “Chúa làm Người”Hãy mau chạy tới
Kính bái tôn thờ
Thiên Chúa vẫn chờ
Phàm nhân đáp trả


Ôi , thật kỳ lạ !
Ôi, thật ngỡ ngàng !
Chính Đấng vinh quang
Người nay Nhập Thế


Ta suy chẳng nổi
Huyền nhiệm cao sang
Mầu nhiệm Nhập Thế
Bởi Chúa làm Người


Trên sự tốt tươi
Trên điều cao cả
Là Chúa Ngôi Hai
Người đã Giáng Sinh


Ôi, thật cao minh
Ôi, điều huyền nhiệm
Từ xưa giấu kín
Nay đã tỏ bày./.
25/12/2014
P.Trần Đình Phan Tiến
*******************************************************

ĐÊM HUYỀN NHIỆM !
Đêm nay, Đêm Huyền Nhiệm !
Một kỳ tích lạ lùng !
Thiên Chúa, Đấng Cửu Trùng
Thực thi Điều Huyền Nhiệm

Đêm nay, Đêm Cực Thánh !
Vì Chúa đã Giáng Sinh
Cho muôn dân trông đợi
Thiên Chúa thật cao vợi !
Đã hóa nên Con Người

Ôi, Thiên Chúa đất trời !
Đã làm nên “Ân Thánh”
Con Trẻ đã sinh ra
Dưới bầu trời thật lạ !
Sự Khiêm hạ vô biên

Vượt trên muôn tinh tú
Nhân ái thật đầy đủ
Bởi Chúa Tể càn khôn
Thiên Chúa - Đấng vĩnh tồn
Hy sinh vì nhân thế !

Ôi, tình thương khôn kể
Bởi Đấng là Cứu Tinh
Sự khiêm hạ lung linh
Đẹp hơn muôn tinh tú

Dù đêm đông lạnh giá
Sự khiêm hạ sáng bừng
Tỏa chiếu khắp không trung
Sưởi muôn lòng ấm áp

Lòng nhân Chúa bát ngát !
Làm no thỏa tâm hồn
Của bao người nhân thế
Giá hy sinh đáng kể !
Trong máng cỏ “hôi tanh”
Thiên Chúa –Đấng Chí Lành !
Người treo gương Hy Lễ

Ôi , nhân thế cảm thấu !
Tình Thiên Chúa đại dương
Sấp mình, xin cảm tạ
Đấng Thánh đã sinh ra
Mừng vui quá ! Mừng vui quá !

Đêm Giáng Sinh 2014
P.Trần Đình Phan Tiến

********************************************************ĐÊM CỰC THÁNH


Đến muôn đời Thánh ân luôn vẩy gọi
Đêm Giángg Sinh chiếu gọi khắp nhân gian
Mở rộng toang vũ trụ tối kinh hoàng
Tỏa ánh sáng trên trần gian u tối


Nhiệm mầu thay ! Trong ngoài vũ trụ
Ánh sáng nào rực sáng hơn Giáng Sinh?
Tình Thiên Chúa huyền nhiệm sáng lung linh
Một màu sáng thật đầy tràn ân sũng


Chúa Ngôi Hai được chúc tụng tuyệt linh
Giữa đêm đông phủ đầy lạnh giá
Ngôi Trời cao Người toan xa giá
Hạ xuống trần mặc kiếp phàm nhân


Mang sũng ân từ trời, xưa phán “Hứa”
Đấng Chí Tôn “Cứu Thế” sẽ Giáng Sinh
Trong cung lòng vẹn sạch Mẹ Đồng Trinh
Muôn nghìn sao trên bầu trời quỳ lạy


Dưới nhân gian ai dám hững hờ
Trước huyền nhiệm sáng hơn muôn tinh tú
Là sũng ân từ Thiên Chúa vô biên
Đêm Gíang Sinh, ôi! Đêm thiêng cực thánh
Tận Bethlehem lan truyền khắp vũ trụ
Tiếng Sứ Thần loan tin dường chưa đủ
Khắp thế nhân cùng hiệp ý chúc mừng
Ơn Giáng Sinh trọng đại vô cùng


Vượt trên vũ trụ càn khôn thiên lý
Chúa Ngôi Hai thực hiện tôn chỉ
Cứu nhân gian bằng hang đá Bethlehem
Bằng Núi Sọ, bằng mão gai đình kèm


Bằng Thập giá trên đỉnh đồi hoang vắng
Cùng vũ trụ con xin sấp mình chào kính
Chúa Giáng Sinh là mầu nhiệm cao vời
Giêsu Hài Đồng ở với con người


Làm no thỏa khát khao nhiều thế kỷ./.


Phêrô Trần Đình Phan Tiến