Sứ Giả Tin Mừng Mt.11: 2-11


 
 
 
Sứ Giả Tin Mừng Mt.11: 2-11
 
 
Ta sai "Sứ Giả" của ta
Dọn đường đi trước như loa thay lời
Hang cùng ngõ hẻm chân trời
Lời Người đi đến khắp nơi vang lừng
 

Người là "Sứ Giả Tin Mừng"
Sao ngươi vẫn cứ "dửng dưng" vô hồn?
Trên đời "ai dại thì khôn"
Lo sao giữ được "linh hồn" đẹp xinh
 
Sống cho có lý có tình
"Lời Ngài" dạy biết "sửa mình" sống ngay
"Tập tành" thay đổi hằng ngày
Cho ta "thoát ách" đọa đày thế gian
 
Vươn lên thanh thản an nhàn
Tình Yêu Thiên Chúa "nồng nàn" trong ta
Đời ta đang bước "về nhà"
Về nơi "hạnh phúc bên CHA" sau này
 
"Lời Ngài" dạy sống cho ngay
"Lời Ngài" đem lại mỗi ngày niềm vui
"Lời Ngài" xóa hết ngậm ngùi
"Lời Ngài" giải thoát đẩy lùi bóng đêm
 
"Lời Ngài" thanh thoát êm đềm
"Lời Ngài" dẫn lối lên thềm thăng hoa
"Lời Ngài"công lý"quan tòa"
"Gioan Tẩy Giả" làm loa "thay Ngài".
 
"Lời Ngài" kẻ điếc biết nghe
Người câm biết nói người què biết đi
Kẻ nghèo nghe thấy thực thi
Người cùi sạch sẽ ra đi vui mừng
 
"Khốn cho" kẻ cứ dửng dưng
"Có tai như điếc" lừng khừng chẳng nghe
Tà thần "lưỡi hái" lăm le
"Vô thần bóng tối" phủ che khắp cùng
 
Tưởng rằng còn mãi "ung dung"
"Tử thần" đến cướp "tập trung" trước Ngài
Bấy giờ mới biết "mình sai"
Lao vào "bóng tối" tuyền đài thiên thu...
 
Con là Sứ Giả đần ngu
Lời Ngài loan báo mặc dù khó khăn
Lòng con thống hối ăn năn
Lê từng bước nhỏ nhọc nhằn con theo.
 
Trầm Hương Thơ