SẮC TÍM YÊU THƯƠNG - HỒNG LÊN LỬA MẾN

BÀI THƠ XƯỚNG HỌA

 
Sắc tím yêu thương Mùa Vọng mời
Đơn sơ nhỏ bé thanh bần khơi
Trang hoàng máng cỏ chờ Chúa đến
Sửa soạn linh hồn đón Ngôi Lời
Nến tỏa hi sinh cài lửa mến
Rơm nồng bác ái điểm niềm vui
Kết vòng hoa thắm mừng sinh nhật
Thánh Tử Giêsu Đấng Cứu Đời.
 
Marielle
02.12 .2014

Bài họa

HỒNG LÊN LỬA MẾN
Êm ả đầu năm sắc tím mời
Nhẹ nhàng ước vọng đón nguồn khơi
Thanh tâm sửa soạn mong chờ Chúa
Tỉnh thức sẵn sàng đợi kính Lời
Lửa mến bùng lên nồng khp chốn
Tim hồng dào dạt thắm muôn nơi
Cúi đầu khấn nguyện ơn cứu thế
Ngưỡng vọng cầu xin Chúa xuống đời

Trầm Hương Thơ
03.12.2014