Nghệ thuật tỉa hoa

Tết Tây, Tết Tasắp đến mọi nhà!Kính tặng Ông Bà,quý Vị gần xanghệ thuật tỉa rahoa đẹp nõn nà...
Ước mong Tình Nhàcủa Việt Bào tacũng được mặn màso với thiên hạdưới trời bao larộn tiếng hoan ca...
Phan văn Phước kính tặng.Nghệ Thuật Tỉa Hoa
 
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Celery daffodils
Posted Image
Poinsettias wreath
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ribbon
Posted Image
Fruits & vegetables
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted  Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted  Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Zucchini flower
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted  Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Banana leave/celery
Posted Image
 
Posted Image
Posted Image
   
 
  Posted Image
 Birds and flowers (vegetables carving)
Posted  Image
Sea shell (vegetables carving)
Posted Image
Pumpkin basket
Posted Image
 Bird (vegetables carving)
Posted Image
Dragon (vegetables carving)
Posted Image
 Mermaid (vegetables carving)
Posted Image
Fancy carrot flowers (vegetables carving)
Posted Image
 Pumpkin basket (vegetables carving)
Posted Image
Fruit and Vegetables carving
Posted  Image
 Fruit and Vegetables carving
Posted Image
Baby carriage (fruit carving)
Posted Image
    
 
  Posted  Image
   Posted Image     
 
  Posted Image
Melon bird
Posted Image
Orange bird
Posted Image
Posted Image
Fruit basket
Posted Image
Posted  Image
Daisy boat
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Melon button
Posted Image
Feathery peacock
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image

Purple orchid
Posted Image
Posted Image
Butterfly centerpiece
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Melon basket
Posted Image
Melon boat
Posted Image
Melon display
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Zucchini fish
Posted Image
Daikon cake
Posted Image
Broccoli bouquet
Posted Image
Lotus plate
Posted Image
Zucchini bouquet
Posted Image