Lễ tưởng niệm 49 ngày cố GS Lai thế Hùng

Tại chùa Khánh Anh Bageux (Pháp quốc)
                              Ngày 29 tháng 11 năm 2014