KHUYÊN VẸM HỒI ĐẦU!


Trần Việt Hoàng (Danlambao)Chúng ta đã nghe bài giảng của Cha Nguyễn Văn Toản, của Cha Nguyễn Ngọc Tỉnh và các vị lãnh đạo tinh thần khác trong thời gian qua, chắc hẳn ngày càng có nhiều vị sẽ mạnh dạn lên tiếng. Tôn giáo luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của loài người và luôn làm cho những chế độ độc tài toàn trị run sợ vì nó không bao giờ khuất phục trước những thế lực của trần gian khi mà sự chết là một biện pháp khủng khiếp nhất một chế độ có thể áp đặt lên một con người thì nó chỉ là một sự bắt đầu của một kiếp khác theo niềm tin của người Phật Tử và sự giải thoát đời đời theo niềm tin của những Ky Tô Hữu. Cho nên Chủ nghĩa Cộng Sản và những chế độ nhân danh nó không bao giờ khuất phục được những con người có niềm tin và nó sẽ đi đến chỗ diệt vong mà hơn ai hết những người Cộng Sản đang biết điều đó. Cách tốt nhất cho một người Cộng Sản không có niềm tin là từ bỏ sự dối trá và lòng tham mà mau tìm cho mình một con đường giải thoát. Có như vậy thì mới mong một chút bình an ở cuộc sống nầy và một viễn ảnh cuộc sống đời sau tốt đẹp hơn.
( Trần Việt Hoàng: Phải chăng Cộng Sản đang đè bẹp Tôn Giáo ở Việt Nam? )

"Phải chăng Cộng Sản đang đè bẹp Tôn Giáo ở Việt Nam?"
Câu hỏi nầy trật chìa, bởi dzì kinh các mác viết:
" Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân "
Cho nên cộng sản vô thần luôn luôn là " kỵ " với tôn giáo.
Tổ chức tôn giáo nào chúng cho hành đạo đều là " dõm ".
Phật giáo quốc doanh lấy tiêu đề mẹ rượt nịnh bọn tà quyền:
Đạo pháp - Dân tộc - Xã hội Chủ nghĩa
Đem thuyết nhân quả nhà Phât đánh đồng với biện chứng pháp duy vật là gian dối.
Dân tộc ở giữa bị đạo pháp ma vương và duy vật xã nghĩa chèn ép hai bên hết bề cựa quậy!
Trong chùa, trước tượng Phật thờ " bồ tát lác " cáo hồ. Sau hậu liêu là " chi bộ đảng vc " chỉ huy, thâu tiền bạc, coi chùa như chốn kinh doanh.
Công giáo quốc doanh cũng dzậy: Trên tòa giảng, phụ tá Tổng giám mục Khảm thành hồ công khai giảng " Cánh chun lộn mác xít " ( Cánh chung luận ), Đem thiên đàng nước Chúa sánh ngang " thiên đường nước việt cộng ".
Dưới thềm, thiếu niên mặc vũ y đính sao vàng ca múa trên thảm đỏ, liên hoan mừng đảng vẹm.
Khuyên bọn lâu la việt cộng " hồi đầu thị ngạn " giống như đàn khảy tai trâu. Nói chiện với đầu gối còn sướng hơn.
Hoặc mần như cụ Trần Văn Hương lao trung lãnh vận: " Ngồi rù gãy háng dái lân tăn ".
" Cộng sản là nan y, bất trị. Phải đào thải tận gốc " không cần thuyết giảng dài dòng cho mất công!
Nguyễn Nhơn