GỌI NGƯỜI - CHA ƠI!


Về trong cõi lặng gọi tên Người
Đốt nến chong đèn đợi tiếng ơi
Đọc sách Kinh Thi lòng chợt sáng
Nghe lời Ngôn Sứ dạ bừng tươi
Nhìn trăng ngả bóng soi muôn nẻo
Nhớ dáng nghiêng mình rảo khắp nơi
Khát vọng tình Ngôi Lời Nhập Thể
Hồng ân Cứu Chuộc mãi muôn đời.
 
Marielle
15. 12. 2014
Bài họa
CHA ƠI !

Qùy trước Thiên Nhan thỉnh ý Người
Hồn con cảm mến gọi Cha ơi!
Lời Ngài soi tỏ phù tâm sáng
Ý Chúa nhiệm mầu hộ xác tươi
Bóng tối tan dần khi Ánh Sáng 
Vầng Đông trỗi dậy ở muôn nơi
Ngôi Hai Thiên Tử vào dương thế
Cứu chuộc nhân gian ở cõi đời.

Trầm Hương Thơ
16.12.2014