Cáo Phó: Cựu Đại Tá Đào Quan Hiển, Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Vùng 3 Chiến ThuậtCố Đại Tá Đào Quan Hiển
CÁO PHÓ


Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc:
Ông Philipphê Đào Quan Hiển
Cựu Đại Tá / QLVNCH
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Vùng 3 Chiến Thuật
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa I Nam Định / Thủ Đức
Đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 35 sáng ngày 24 tháng 12 năm 2014 tại Fairfax, Virginia.
Hưởng Thượng Thọ 85 tuổi
Linh cữu sẽ được quàn tại:
Fairfax Memorial Funeral Home
9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
      *   Ngày Chủ Nhật, 04 tháng Giêng năm 2015:
- Thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối.
- Lễ Phủ Cờ lúc 4 giờ chiều.
    
            *   Ngày Thứ Hai, 05 tháng Giêng năm 2015:
          -  Lúc 10 giờ sáng:  Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 915 S Wakefield St. Arlington, VA 22204.
          -  Sau Thánh Lễ,  linh cữu sẽ được di quan về an táng tại nghĩa trang Fairfax Memorial Park.
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
                        Vợ :                             Trần thị Hà (VA)
                        Em:                             Đào thị Tuyết (Paris, Pháp Quốc)
                        Trưởng nữ:                Đào cẩm Hương, chồng và con (Việt Nam)
                        Trưởng nam:             Đào khánh Long, vợ và con (VA)
                        Thứ nữ :                     Đào cẩm Hồng, chồng và con (VA)
                        Thứ nam:                   Đào thượng Nhân (VA)
                        Thứ nam:                   Đào thượng Dũng, vợ và con (VA)
                        Thứ nam:                   Đào thượng Trí (VA).
CÁO PHÓ NẦY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
 --
Chuyển Tin: BMH, D.C.