CĐ NVQG Ty nạn tại Pháp biểu tình ngày Quốc Tế Nhân Quyền

 CĐ NVQG Ty nạn tại Pháp biểu tình ngày Quốc Tế Nhân Quyền
     tại place Trocadéro hôm chủ nhật 07/12/2014, video Bích Xuân Paris