BAN TỔ CHỨC BUỔI CƠM CHAY YỂM TRỢ XÂY DỰNG CHÙA KHÁNH ANH TẠI PARIS PHÁP QUÔC
BAN TỔ CHỨC BUỔI CƠM CHAY

YỂM TRỢ XÂY DỰNG CHÙA KHÁNH ANH TẠI PARIS PHÁP QUÔC

1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701 - Tel. (714) 878-3739

____________________________________________________________________Thiệp Cung Thỉnh

Tham Dự Buổi Cơm Chay Yểm Trợ Xây Dựng

Chùa Khánh Anh tại Evry, Paris Pháp Quốc.Trân Trọng Cung Thỉnh:Hoan hỷ tham dự Buổi Cơm Chay vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật
ngày 14 tháng 12 năm 2014

tại nhà hàng Seafood World số 15351 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683
Tel. (714) 775-8828.Kính Bạch Tôn Đức và kính thưa quý vị:HT Thích Minh Tâm, vị tôn túc sáng lập Chùa Khánh Anh tại Bagneux và khởi công xây dựng Chùa Khánh Anh mới tại Evry Pháp quốc viên tịch vào ngày 8/8/2013. Chùa đã khởi công xây cất từ ngày 8.6.1995, nay đã 19 năm qua và công trình xây dựng đang trong giai đoạn sau cùng.Kính xin Tôn Đức và quý đạo hữu giúp một bàn tay hòan tất xây dựng Chùa Khánh Anh.Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.


Khế Thủ Cung Thỉnh.
Ngày 10 tháng 11 năm 2014
TM Ban Tổ Chức
HT Thích Chơn Thành HT Thích Nguyên Trí
Chùa Liên Hoa (714) 636-7725 Chùa Bát Nhã (714) 571-0473
Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê (714) 878-3739

Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo
1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701