Bài giảng ở Sài Gòn vạch sự dối trá của cộng sản Việt Nam

Cám ơn cha Nguyễn văn Toản đã vượt qua sợ hãi, công khai vạch trần sự dối trá của nhà cầm quyền cs VN. Chúa sẽ phù hộ, che chở cho cha. Cha Toản chỉ nói sự thật cho 500 người nghe tại nhà thờ ở Saigon. Còn chúng ta, dù bất cứ tôn giáo nào, yêu chuộng sự thật, cũng sẽ tiếp tay với cha phổ biến rộng rãi bài giảng cho mọi người khắp thế giới cùng nghe sự thật.